Img Reto
Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes

Sense implants coclears els nens sords no hi sente...

4%

Recaudado 350 €

Faltan Reto finalizado