Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) som una associació sense ànim de lucre amb la missió d’educar infants i joves a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones conscients, actives i compromeses amb la societat.

Som més de 14.000 infants i joves en prop de 150 agrupaments arreu del país amb una visió compartidadeixar el món millor de com l’hem trobat. D’aquests, més de 3.000 som voluntaris i voluntàries que fem de caps, formadors o responsables associatius.

Formem part de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge, que agrupa 20.000 escoltes i guies al nostre país i que és reconeguda per l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) i l’Associació Mundial de Noies Guia i Noies Escolta (WAGGGS). Amb 40 milions de membres arreu del món, l’escoltisme i el guiatge constitueixen el moviment juvenil més nombrós del planeta.

Tenim una Escola de Formació pròpia, on cada any centenars de persones obtenen títols oficials de monitor/a i director/a de lleure gràcies a les formacions vivencials que oferim formadors i formadores voluntaris.

També gestionem el servei de Campaments i Més”, la xarxa de terrenys d’acampada més gran de Catalunya; els Centre escoltes, cases que ofereixen contextos educatius d’acord amb els valors del mètode escolta i guia; i Brownsea, la nostra botiga de material escolta, de natura i muntanya; amb el suport de la Fundació Josep Sans.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió

La nostra missió és educar infants i joves a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones conscients, actives i compromeses amb la societat.

Visió

La nostra visió és deixar el món millor de com l’hem trobat. A nivell més concret, el Pla Triennal 2012-2015 recull les prioritats que marquen la direcció de l’associació durant els propers anys, i que està estructurat en cinc eixos estratègics: Força, Essència, Fonaments, Lideratge i Perspectiva. Cadascun d'aquests eixos agrupa les prioritats més destacades que han de marcar la direcció de tota l’associació fins el 2015. Aquestes prioritats marcaran cada programa de curs, amb les seves accions, objectius i indicadors específics. Aquests cinc eixos, amb les seves prioritats són els següents:

Força

Els agrupaments són la força de l’acció educativa de MEG. És des dels agrupaments que l’escoltisme i el guiatge arriba als infants i joves del nostre país, i ho fa adaptant-se a la realitat de cada poble, ciutat o barri. El múscul de la nostra associació, allò que ens fa avançar i transformar, són tots i cadascun dels nostres agrupaments. Per això, és imprescindible que fem una aproximació global als reptes dels agrupaments per tal de dotar-los de les eines que els permetin continuar duent a terme la seva tasca educativa amb garanties. Per tant, l’esforç dels propers tres anys s’ha de centrar en generar reflexió conjunta, estratègies i formació que enforteixin els agrupaments en quatre eixos claus: l’equip humà, els caus, la formació i la xarxa de relacions locals.

Essència

La natura és un espai essencial en la vida escolta i en el desenvolupament de la nostra proposta educativa. De fet, la natura forma part de la identitat i de la història de l’escoltisme i el guiatge al nostre país i a tot el món. I és que l’escoltisme està dissenyat per a ser aplicat, fonamentalment, en el medi natural perquè és aquí on rendeix al màxim i és capaç d’explotar tot el seu potencial educatiu amb els infants i joves. Malgrat això, per diverses causes, en els darrers anys ens hem anat allunyant progressivament de la natura i ens manquen eines per a la seva descoberta i, sobretot, per a la seva vivència. Molts de nosaltres no estem prou preparats per saber viure la natura i, sobretot, saber-la aprofitar per treballar l’espiritualitat, el grup, la persona i les habilitats. Per tant, és estratègic per als propers tres anys tornar a posar la natura al centre de les nostres prioritats associatives. Per tant, els propers tres anys hem de redescobrir la natura com essència, com a font d’aprenentatge, per poder ser més senzills en la nostra proposta, augmentant a la vegada la capacitat d’incidència del mètode en els infants i joves.

Fonaments

Aquesta prioritat estratègica fa referència als reptes que suposa el manteniment i el funcionament de l’associació en un context de forta crisi econòmica. En aquest escenari hem de reflexionar des d’una perspectiva ampla, explorant noves eines i recursos propis per afavorir la transició cap una associació més sostenible, a la vegada que més coherent amb els seus principis. Així mateix, com a associació de base voluntària i fonamentada en la gratuïtat, hem centrar esforços en millorar la gestió interna dels caps i responsables associatius, el nostre fonament. Així doncs, els propers tres anys hem de revisar els fonaments de la nostra associació, per tal d’enfortir-los i que puguin suportar totes les càrregues de projectes que vulguem desenvolupar a mitjà i llarg termini.

Lideratge

Aquesta prioritat estratègica té per objectiu que els caps tinguin més protagonisme en tots els espais associatius, apostant per un model d’associació formada per joves i liderada per joves. En aquest sentit, el lideratge juvenil ha de venir acompanyat i qualificat per l’experiència, el bagatge i el recorregut en l’escoltisme, que és la clau per garantir que els caps poden afrontar els reptes que planteja la societat. Així doncs, és especialment important que els propers anys l’associació esdevingui un espai formatiu pel lideratge personal i d’equips, per tal de tenir incidència positiva i proactiva als diferents espais i grups de referència del nostre país.

Perspectiva

En els darrers anys hem viscut canvis profunds en el nostre entorn: la societat ha canviat i segueix canviant a gran velocitat. Des de l’escoltisme hem de saber escoltar aquests canvis per dibuixar nous horitzons amb la convicció que les accions que duem a terme i les decisions que prenem ajuden dia a dia a construir el món millor que anhelem. Darrerament hem anat prenent consciència que fa temps que no fem una revisió a fons dels marcs conceptuals de l’escoltisme i el guiatge: marc ideològic, proposta educativa, marc metodològic i sistema de governança i de democràcia interna. En definitiva, en els propers anys hem de treballar per posar al dia l’escoltisme i el guiatge de Catalunya, proposant un model madur, atractiu, vigent, innovador, plural i transformador, fidel a la metodologia i llei escolta, que segueixi fomentant la responsabilitat, el compromís, el desenvolupament de projectes, el treball en equip i la creativitat. En definitiva, un model que mereixi el reconeixement a nivell institucional i a nivell social, entenent que l’escoltisme és un tresor per al nostre país que cal que sigui protegit i promocionat. Aquesta és una prioritat per poder construir amb bases sòlides l’escoltisme i el guiatge del segle XXI.

 

Valors

Els valors que guien la nostra acció educativa són:


Compromís

El compromís l’entenem com  l’esforç, la constància, la persistència cap a un mateix, cap al grup i cap al món. Comprometre’s significa comprendre les necessitats globals d’un projecte i entendre que la nostra contribució per al seu èxit és imprescindible. Treballant el compromís desvetllem el sentit de comunitat en els infants i joves.

Natura

És l’espai essencial per al desenvolupament de la nostra proposta educativa i forma part de la identitat i de la història de l’escoltisme i del guiatge al nostre país i a tot el món. La natura permet explotar tot el potencial educatiu del mètode escolta amb els infants i joves i treballar les tres opcions: país, educació i espiritualitat.

Servei

El servei (als altres, a la comunitat, al país) és inherent a l’escoltisme. L’entenem com una font d’aprenentatge individual i de grup i l’emmarquem en projectes: fets de forma intencionada, que es dirigeixin als altres i que requereixin una intervenció i contribució directa per la transformació i millora de la realitat en què es desenvolupen.

Participació

En la nostra acció educativa, infants i joves són els protagonistes dels seus projectes i les seves accions. La participació als espais de treball i de decisió és un element transversal i indispensable en la nostra vida associativa i garanteix la qualitat democràtica de l’entitat.

Voluntariat

Els caps, els formadors i els responsables associatius oferim la nostra tasca educativa de forma lliure, gratuïta i desinteressada amb esperit de servei a la comunitat i a la societat. El voluntariat forma part de l'essència de la nostra associació i de l'escoltisme arreu del món.

Vivencialitat

Eduquem a partir de l’experiència: els infants i joves no són només receptors de nous coneixements, sinó que aprenen a partir del que viuen, pensen, senten i fan. A partir d’experiències significatives i d’emocions viscudes, es desperten en les persones aquelles inquietuds que ajuden a créixer.

Esperit crític

Ser crítics vol dir prendre consciència per construir i transformar. L’esperit crític ens permet desenvolupar-nos en diferents àmbits de la societat amb una opinió constructiva.

Austeritat

Apostem per l’optimització de recursos i la sostenibilitat. Ens centrem en allò que és essencial per viure plenament.

Treball en equip

El treball en equip és la base del desenvolupament i l'enriquiment de la persona en totes les etapes del creixement. Treballant en petits grups ens comprometem amb els altres i amb nosaltres mateixos i veiem com la unió de l’equip és molt més gran i forta que la suma de les individualitats.

Valldoreix (Sant Cugat del Vallès) (España)
0

Retos liderados

0

Retos activos

Patrocinadores