DELTACOOP SCCL

DELTACOOP, SCCL. som una Cooperativa de Treball Associat d’Iniciativa Social sense afany de lucre. Empresa especialitzada en infància i família, amb múltiples serveis actius i d’altres projectats, amb una trajectòria professional de més de 20 anys.

DELTACOOP es regeix pels valors propis del cooperativisme: l’autoresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat, la solidaritat, l’honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.

L’objectiu estratègic és ser una gestora integral de serveis destinats a la infància i les seves famílies. Tenim la implicació i compromís en el disseny proactiu de solucions específiques a les demandes socials, d’educació i terapèutiques detectades que cobreixen necessitats no contemplades sobre la població objectiu.

______________________________

DELTACOOP SCCL. somos una Cooperativa de Trabajo Asociado de Iniciativa Social sin ánimo de lucro. Empresa especializada en infancia y familia, con múltiples servicios activos y otros proyectados, con un trayectoria profesional de más de 20 años.

DELTACOOP, se rige por los valores propios del cooperativismo: la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la solidaridad, la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social.

El objetivo estratégico es ser una gestora integral de servicios destinados a la infancia y sus familias. Tenemos la implicación y el compromiso en el diseño proactivo de soluciones específicas a las demandas sociales, de educación y terapéuticas detectadas que cubren necesidades no contempladas sobre la población objetivo.

________________________________

DELTACOOP SCCL. We are a non-profit cooperative company with more than 20 years of experience focused on different social initiatives for families, childhood and many different active services. 

DELTACOOP, our values are around cooperativism, always considering self-responsibility, democracy, equality,integrity, solidarity, transparency and strong social vocation.

Our main strategy is to become a comprehensive service company oriented to children and family care. We are fully compromised and implicated, designing proactive and real solutions for our focus fields; social, education and therapeutic, making sure we cover every specific need.

Viladecans (España)
2

Retos liderados

0

Retos activos

71

Donaciones conseguidas

3.255€

Recaudado

Retos finalizados

Patrocinadores