Associació catalana per la infància maltractada

L’any 1982, tres pediatres i dues assistents socials de Catalunya van coincidir a París en el IV Congrés International sur les Enfants Maltraités et Negligés, i llavors es va gestar un Grup de Treball al nostre país sobre la Infància Maltractada i Abandonada. Des de 1985 i fins el 1988, el grup mantingué reunions i va elaborar la definició “d’Infant Maltractat”. L’any 1986, el grup va ser consultat pel Parlament de Catalunya durant el procés d’elaboració de les recomanacions que la Cambra va iniciar amb la idea d’establir un marc normatiu per a la protecció de la infància i el reconeixement de les seves necessitats específiques.

A l’ACIM treballem amb els següents propòsits fonamentals:

 •  Vetllar pels drets dels infants i adolescents.
 • – Promoure el bon tracte vers els infants i entre ells, de pares, professionals i ciutadania en general.
 • – Combatre activament qualsevol tipus de maltractament infantil.
 • Els nostres objectius són:

 • – Suscitar, promoure i coordinar estudis i investigacions sobre la infància maltractada o en situacions de risc.
 • – Intercanviar i promoure bones pràctiques i experiències mitjançant el diàleg amb institucions i organitzacions per a la prevenció del maltractament infantil.
 • – Esdevenir un espai que faciliti la confrontació d’ideesexperiències i coneixements, des de l’òptica de cada disciplina.
 • – Fer propostes de formació adreçades a totes les persones interessades i vinculades al món de la Infància i Adolescència.
 • – Recopilar tota mena de documentació, bibliografia i dades sobre la incidència dels maltractaments.
 • – Participar en campanyes de sensibilització sobre la realitat dels maltractaments als infants adreçades a la societat, ciutadans i polítics.
 • – Donar suport i oferir col·laboració als diferents professionals del món de la infància que es troben davant de situacions de maltractaments.
 • – Promocionar i coordinar esforços encaminats a la defensa de la infància i en el desenvolupament de polítiques i recursos que promoguin el bon tracte.
 • – Denunciar públicament les situacions inadmissibles per als nens, nenes i adolescents.
 • -Desenvolupar programesserveis i activitats d’intervenció directa en benefici de la infància maltractada i de les seves famílies.
 • – Realitzar programes, serveis i activitats de cooperació internacional relacionats amb la infància.
 • Coneixeu la Convenció sobre els Drets de l’Infant?

Barcelona (España)
0

Retos liderados

0

Retos activos

0

Donaciones conseguidas

0€

Recaudado

Patrocinadores