ANIMALISTES MASQUEFA

CAT

L' associació Animalistes Masquefa està formada per un grup de voluntaris i voluntàries que tenen l' objectiu de controlar la població de gats del poble, aplicant el mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn a la colònia) i l' alimentació amb pinso sec i aigua. Des de l' associació també es fomenta l' adopció responsable d' aquells gats que no poden viure dignament al carrer, i cuidem en el nostre local i a les cases d' acollida, a diari, d' aquells gats que estan malalts o pendents de ser adoptats.

L' associació té un conveni amb l' Ajuntament de Masquefa, que fa entrega d' una subvenció de 2500€, renovada anualment prèvia justificació. Tot i el reconeixement de l' ajuntament, aquesta subvenció és insuficient per poder actuar a totes les zones del poble on hi ha colònies sense controlar, provocant conflictes amb els veïns de la zona, i afavorint la presencia de gats malalts i cries. Aquest fet dificulta la tasca que vol dur a terme la associació, i per aquest motiu necessita ajuda econòmica, com ara aportacions puntuals i recaptacions, per poder afrontar els deutes veterinaris.

--

CAST

La asociación Animalistes Masquefa está formada por un grupo de voluntarios y voluntarias que tienen el objetivo de controlar la población de gatos del pueblo, aplicando el método CES (Captura, Esterilización y Suelta en la colonia) y la alimentación con pienso seco y agua. Desde la asociación también se fomenta la adopción responsable de los gatos que no pueden vivir dignamente en la calle, y cuidamos a diario, en el local y en las casas de acogida, de los gatos que están enfermos y de los que están a la espera de ser adoptados.  

La asociación tiene un convenio con el Ayuntamiento de Masquefa, que hace entrega de una subvención de 2500€, y puede renovarse anualmente previa justificación. Aunque el ayuntamiento reconoce la labor de asociación, esta subvención es insuficiente para poder actuar en todas las zonas del pueblo donde hay colonias son controlar, provocando malestar y conflictos entre los vecinos, y favoreciendo la presencia de gatos enfermos y camadas no deseadas. Esto dificulta enormemente la tarea y por ello, la asociación necesita ayuda económica, como aportaciones puntuales o recaudaciones, para afrontar las deudas veterinarias.

 

 

Masquefa (España)
1

Retos liderados

1

Retos activos

4

Donaciones conseguidas

135€

Recaudado

Retos activos

Patrocinadores