9%

Recaudado 935 €

Objetivo 10.125 €

Donativos 21

Reto finalizado

Les cures centrades en el desenvolupament i la família en el cas de la prematuritat requereixen factors estimuladors que afavoreixin la concil·liació de la família amb la seva nova situació. L'Associació de prematurs de l'Hospital Clínic - Maternitat, vol ajudar a què això sigui una realitat i no una excepcionalitat. Poder-se treure la llet al costat del teu fill està demostrat que estimula la lactogènesi i el seu manteniment.

La mare d'un nounat admès en una unitat de vigilància intensiva a causa del seu naixement prematur ha d'enfrontar-se a nombroses dificultats, especialment, d'ordre emocional.
En aquest context molt difícil, la lactància pot aparèixer com quelcom absolutament secundari; Alguns prematurs poden ser posats al pit molt ràpidament. Però això no és així en la majoria dels casos. Hi ha un retard entre el moment del naixement i aquell en el que l´alletament efectiu es torna possible i eficaç. L'èxit de la lactància en aquestes condicions s'assembla a una sessió de combatents.

És per aquest motiu que l'Associació vol afavorir l'èxit de la lactància en pares de nens i nenes prematurs que pateixen aquestes dures condicions fent que aquesta lluita sigui el més planera.

I necessitem el teu ajut per a fer-ho possible! Un extractor per a cada incubadora és un projecte molt ambiciós. Lactar a un prematur significa evitar moltes malalties provinents de la immunodeficiència amb la qual neixen aquests nens. Ajuda'ns!

----------------------------

Los cuidados centrados en el desarrollo y la familia en el caso de la prematuridad requieren de factores estimuladores que favorezcan la conciliación de la familia con su nueva situación. La Asociación de prematuros del Hospital Clínico - Maternidad, quiere ayudar a que esto sea una realidad y no una excepccionalitat. Poderse sacar la leche junto a tu hijo está demostrado que estimula la lactogenesi y su mantenimiento.
La madre de un recién nacido admitido en una unidad de cuidados intensivos debido a su nacimiento prematuro debe enfrentarse a numerosas dificultades, en especial, de orden emocional.
En este contexto muy difícil, la lactancia puede aparecer como algo absolutamente secundario; Algunos prematuros pueden ser puestos en el pecho muy rápidamente. Pero esto no es así en la mayoría de los casos. Hay un retraso entre el momento del nacimiento y aquel en el que l'alletament efectivo se vuelve posible y eficaz. El éxito de la lactancia en estas condiciones parece a una sesión de combatientes.
Es por este motivo que la Asociación quiere favorecer el éxito de la lactancia en padres de niños y niñas prematuros que sufren estas duras condiciones haciendo que esta lucha sea lo más sencilla.
Y necesitamos de tu ayuda para hacerlo posible! Un extractor para cada incubadora es un proyecto muy ambicioso. Lactar a un prematuro significa evitar muchas enfermedades provenientes de la inmunodeficiencia con la que nacen estos niños. Ayúdanos!

ASSOCIACIÓ DE PREMATURS DE CATALUNYA - SOM PREMATURS -

ASSOCIACIÓ DE PREMATURS DE CATALUNYA - SOM PREMATURS -

L'Associació de prematurs SOM PREMATURS es crea amb la finalitat de poder donar cobertura a aquests nens invisibles que són els nens que han nascut entre la setmana 22 i 36 de gestació i que immediatament són ingressats a la uci per poder fer viable la seva existència. Hi han moltes necessitats al voltant d´aquests nadons. Però la nostra associació treballa sobre tres pilars que considerem fonamentals. Les cures centrades en el desemvolupament i la familia, la recerca perquè l´abordatge d´aquests nens en el seu present més immediat i el seu futur sigui el millor possible i en l'acompanyament a les families en aquest dur tràngol que han de passar.  Per a poder fer realitat un dels primers pilars que afectaran a la salut futura d´aquets nadons necessitem poder donar cobertura a aquestes families amb ajuda externa. Per això ens adreçem a vosaltres.  Moltes gràcies!

 

 

 

Más información ›

Donantes (21)

Recaudado 935 € de 10.125 €

Donativos 21

Faltan 1525 Días