50%

Recaudado 1.505 €

Objetivo 3.000 €

Donativos 23

Reto finalizado

La FESTA D’ANIVERSARI “NAUFRAGUEM AMB ELEGANCIA XV” del 27 de Juny, organitzada pel Carles, el Pau i el Xavi, s’apropa !!!

I aquest any ......TAMPOC VOLEM REGALS !!!

Com ja us hem proposat els darrers quatre anys, us convidem a fer una donatiu en aquesta ocasió al projecte d'en Damià Calvet, la Montse Anguela i la Maria Calvet " Tot esborrat i ben controlat"

Com sabeu fa uns mesos la Laia, la seva filla petita, ens va deixar i ara els seus pares i al seva germana han endegat una iniciativa en favor de la lluita contra el càncer infantil. Volem també contribuir-hi!

Moltes gràcies !

CPX

San Juan de Dios Solidaridad

San Juan de Dios Solidaridad

Gracias a los socios, donantes y colaboradores, mejoramos la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable: personas que no tienen un hogar, que sufren algún trastorno mental o discapacidad intelectual, que se encuentran en una situación de dependencia y la infancia hospitalizada. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una entidad fundada hace más de 500 años, que cuenta con 400 centros en 55 países para atender a las personas más frágiles de la sociedad.

Gràcies als socis, donants i col·laboradors, millorem la qualitat de vida de les persones que es troben en una situació vulnerable: persones que no tenen llar, que pateixen algun trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que es troben en una si tuació de dependència i els infants hospitalitzats. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat fundada fa més de 500 anys, que compta amb 400 centres a 55 països per atendre les persones més fràgils de la societat.

Más información ›

Donantes (23)