64%

Recaudado 644 €

Objetivo 1.000 €

Donativos 19

Reto finalizado

Hola sóc l'Ainhoa, diagnosticada de Diabetis tipus 1 als 16 mesos i la meva família proposa un repte ara que s'apropa el Dia Mundial de la Diabetis (14 de Novembre) :

- Fer una foto on surti una persona amb diabetis. A la imatge ha d'aparèixer l'edat (en mesos o anys) del debut fet amb monedes. Puja-la al teu Facebook o Twitter i comparteix. Totes les monedes que fem servir seran la donació per poder continuar investigant sobre la DIABETIS.

Us animeu?

I si no teniu Diabetis també podeu participar fent una petita aportació. 

San Juan de Dios Solidaridad

San Juan de Dios Solidaridad

Gracias a los socios, donantes y colaboradores, mejoramos la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable: personas que no tienen un hogar, que sufren algún trastorno mental o discapacidad intelectual, que se encuentran en una situación de dependencia y la infancia hospitalizada. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una entidad fundada hace más de 500 años, que cuenta con 400 centros en 55 países para atender a las personas más frágiles de la sociedad.

Gràcies als socis, donants i col·laboradors, millorem la qualitat de vida de les persones que es troben en una situació vulnerable: persones que no tenen llar, que pateixen algun trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que es troben en una si tuació de dependència i els infants hospitalitzats. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat fundada fa més de 500 anys, que compta amb 400 centres a 55 països per atendre les persones més fràgils de la societat.

Más información ›

Donantes (19)