0%

Recaudado 0 €

Objetivo 2.000 €

Donativos 0

Reto finalizado

(versió en castellà més avall) La Fundació Pere Mitjans és una entitat de servei i suport a persones amb dicapacitats físiques, intel·lectuals i/o sensorials que va néixer fa 35 anys al barri del besòs de Barcelona. Actualment disposa de 8 nuclis d???habitatge a Barcelona i 2 a l???Hospitalet de Llobregat totalment integrats dins les comunitats de barri on dóna servei a 80 persones. També disposa de 3 Serveis de Teràpia Ocupacional a Barcelona i un altre a L???Hospitalet, on també hi ha 2 Centres d???Atenció Diürna que ofereixen suport a 120 persones. Aquestes persones, o bé no tenen família o bé els seus membres són persones d???edat força avançada. A més, sovint pateixen malalties derivades de la seva discapacitat (afecciones degeneratives musculars, respiratòries, circulatòries, coronàries, oncològiques, etc???) o pròpies de l???edat que fan cada vegada més necessari el seu tractament per part de metges especialistes i, en molt casos, el seu ingrés hospitalari. Tant a les visites a especialistes com als ingressos hospitalaris és del tot imprescindible la presència d???un acompanyant que estableixi un canal de comunicació eficaç amb l???equip mèdic per tal de garantir l???atenció i el tractament adient per al pacient. Aquest fet comporta una despesa econòmica que l???Administració pública no cobreix i les persones usuàries tampoc poden fer-se???n càrrec donat que destinen el 80% dels seus ingressos al copagament de la seva plaça residencial. Aquesta despesa, xifrada en 60.000 ??? anuals, ha estat sempre assumida per la Fundació, però amb el pas del temps les necessitats de les persones creixen i els recursos econòmics són cada cop més escassos. Aquesta situació ha provocat que la Fundació no pugui assumir aquesta despesa tant elevada. ??s per això que us demanem la vostra col·laboració. Ara podeu fer l???aportació econòmica que ens ajudi a garantir l???atenció mèdica integral de les persones amb discapacitats greus atesas a la nostra Fundació. Moltes gràcies!! Molta gràcia i ??? Salut!!! Versión en castellano La Fundació Pere Mitjans es una entidad sin ánimo de lucro que da servicio a personas con discapacidad física, psíquica i sensorial. Nació hace 35 años en el barrio del besòs de Barcelona. Actualmente dispone de 8 nucleos de vivienda en Barcelona y 2 en l???Hospitalet de Llobregat totalmente integrados en las distintas comunidades de barrio donde viven 80 personas. También dispone de 3 Servivios de Terapia Ocupacional en Barcelona i otro en L???Hospitalet donde, a su vez, gestiona 2 Centros de Atención diurna con un total de 120 plazas. Estas personas, o no tienen família o sus miembros son personas de edad muy avanzada. A menudo sufren enfermedades derivadas de su discapacidad (afecciones degenerativas musculares, respiratorias, circulatorias, coronarias, oncológicas, etc???) o propias de la edad que hacen cada vez más necesario un tratamiento específico de la dolencia por parte de médicos especialistas y, en muchos casos, el ingreso hospitalario del paciente. Tanto en las visitas a médicos especialistas como en los ingresos hospitalarios, se hace imprescindible la presencia de un acompañante capaz de establecer un canal eficaz de comunicación con el equipo médico que garantice el cuidado i tratamiento adecuados en cada caso. Esta necesidad genera un gasto que la Administración pública no cubre y los usuarios tampoco pueden asumir dado que destinan el 80% de sus ingresos al copago de su plaza residencial. El coste de este servicio, que es de 60.000 ??? anuales, ha sido asumido siempre por la Fundació, pero el paso del tiempo constata que las necesidades de las personas aumentan y los recursos económicos son cada vez más escasos. Esta situación ha provocado que la Fundació no pueda responsabilizarse de una cantidad tant elevada. Es por esto que os pedimos vuestra colaboración. Ahora podéis hacer vuestra aportación económica que nos ayude a asegurar la atención médica integral de las personas con discapacidad a las que la Fundació Pere Mitjans ofrece su servicio. Muchas gracias!
Fundació Pere Mitjans

Fundació Pere Mitjans

La Fundació Pere Mitjans és una entitat sense ànim de lucre que ofereix a les persones amb discapacitat i de les seves famílies els recursos i suports necessaris per a que puguin desenvolupar el seu projecte de vida dins la comunitat, tot potenciant el desenvolupament integral de la persona.

Más información ›

Donantes (0)