Recaudado

125€

A favor de

Copiar código
Código copiado
Dona

AJUDEU-NOS EN LA COMPRA DE MOLINS PER MANDIOCA

Les associacions de dones desenvolupen activitats agrícoles: camps de cultiu, petit comerç, cria d’animals o d’altres. En el cas d’activitats agrícoles, es subministren també esqueixos i materials (carretons per al transport, molins per mandioca

Recaudado

125€

Objetivo

600€

Donativos

1

Faltan

Finalizado

21%

A favor de

Categoría

Cooperación internacional

Comparte este reto

Copiar código
Código copiado

Publicado: 14 nov. 2019

Per erradicar la pobresa, posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible, Agermanament / ASAFRO desenvolupa el PAEF (Programme des Acivités Économiques des Femmes) amb grups de dones dels departaments de NYONG ET KELLE i SANAGA MARÍTIME, de les regions Centre i Litoral, respectivament. Actualment participen en aquest programa unes 500 dones de 71 associacions, distribuïdes en 9 zones.

Les associacions de dones proposen l’activitat econòmica a desenvolupar (majoritàriament camps de cultiu, però també petit comerç, cria d’animals o d’altres). Un cop aprovada la proposta s’assigna el crèdit que els permet iniciar el projecte. En el cas d’activitats agrícoles, es subministren també esqueixos i materials (carretons per al transport, molins per a la transformació de la mandioca…). Actualment hi ha 17 molins.

ODS 1: Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

Acció 2. Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, dones, nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d’acord amb les definicions de cada estat.

Acció 4. Per a 2030, garantir que tots els homes i les dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els serveis financers, incloses les micro-finances.

ODS 2: Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.

Acció 3. Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors/es d'aliments de petita escala, en particular les dones, [...] agricultors/es familiars, [...] mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos de producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats [...].

Acció 4. Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, [...] i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra.

ODS 4: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Acció 6. Per a 2030, garantir que tot els jovent i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica.ptació al canvi climàtic, [...] i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra.

ODS 5: aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.

Acció 5. Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

Agermanament es una ONG con 50 años de experiencia en el área de la Cooperación Internacional, y desarrolla una doble acción: a) proyectos de Cooperación que potencian la autonomía de la sociedad civil y el tejido asociativo; b) proyectos de Educación que analizan las relaciones Norte-Sur y fomentan la toma de conciencia y el paso a la acción.

Donantes (1)

Silvia

125€

Hace 429 días

Comentarios (1)

Silvia

Hace 429 días

Donación de parte de la coral Gospel FM que hemos participado en el concierto solidario.

Patrocinadores