5%

Recaudado 100 €

Objetivo 2.000 €

Donativos 1

Faltan25 Días

Dona a este reto

L’associació APRENEM per a la Inclusió de les Persones amb Trastorns de l’Espectre Autista neix l’any 2006 per iniciativa d’un grup de famílies amb l’objectiu de reivindicar els DRETS dels seus fills i filles i per defensar una atenció adequada a la seva especificitat.

Aprenem creiem en un futur on és possible la plena inclusió de les persones amb TEA i l’acompanyament  integral a les famílies. Un futur on aquesta afirmació passi de l’ideal a la realitat, on es garanteixin els drets de les persones amb TEA i es disposi dels recursos i suports necessaris per a fer-ho possible.

Les persones amb autisme tenen dret a la inclusió en tots els àmbits i el lleure no és una excepció.

Per això oferim monitors de suport amb formació específica en la intervenció amb persones amb autisme que es desplacen i acompanyen els nois i noies en les activitats de lleure que trien en el seu entorn comunitari. Les finalitats, ente d'altres, són oferir-los l'oportuitat de gaudir d'una experiència d'activitat esportiva de proximitat, millorar el seu estat físic i emocional, facilitar la seva relació amb l'entorn comunitari creant nous espais de relació, col·laborar en la promoció de l'accpetació de la diversitat per part de la resta de la societat i oferir a les families cuidadores un espai de descans en la seva tasca constant de cura.

Ens ajudeu a fer-ho possible?

Aprenem, associació per a la inclusió de les persones amb TEA

Aprenem, associació per a la inclusió de les persones amb TEA

La asociación APRENEM para la Inclusión de las Personas con Trastornos del Espectro Autista nace en 2006 por iniciativa de un grupo de familias con el objetivo de reivindicar los DERECHOS de nuestros hijos e hijas y para defender una atención adecuada a su especificidad.

En Aprenem creemos en un futuro donde es posible la plena inclusión de las personas con TEA y el acompañamiento integral a las familias. Un futuro donde esta afirmación pase de lo ideal a la realidad, donde se garanticen los derechos de las personas con TEA y se disponga de los recursos y apoyos necesarios para hacerlo posible.

La Misión de Aprenem es:

- Trabajar por la defensa y aplicación efectiva de los derechos de las personas con TEA para mejorar su calidad de vida y conseguir su plena inclusión social, educativa y laboral.

- Sensibilizar y difundir conocimiento sobre el trastorno a las administraciones y la sociedad en general, haciendo pedagogía sobre los apoyos necesarios, sobre modelos de intervención basados en evidencia científica y sobre la forma de ser de las personas con TEA.

- Proporcionar apoyo y orientación a las familias de las personas con autismo, empoderándolas para acompañar de forma efectiva y segura su desarrollo, y para vivir el trastorno con normalidad.

- Promover la autonomía y desarrollo personal de las personas con autismo.

 

Más información ›

Donantes (1)
  • Img

    Anónimo hace 2 días

    100€

Recaudado 100 € de 2.000 €

Donativos 1

Faltan 25 Días