39%

Recaudado 194 €

Objetivo 500 €

Donativos 12

Faltan15 Días

Dona a este reto

La tala d'arbres condueix al sòl a ser estèril a causa dels raigs del sol que impacten directament i amb major força per no tenir ombra per protegir, generant que s'assequin i es converteixin en àrids. Els boscos formen part de l'ecosistema fonamental que regeix el planeta, la seva extensió comportaria greus seqüeles a la seva salut, portant-lo a un canvi dramàtic de clima que implicaria l'extinció d'almenys el 60% de la població. Les principals conseqüències serien la mort i desaparició d'espècies que depenen dels arbres per a la seva alimentació i gran part de la cadena a la qual pertanyen, també provocaría tenir una terra seca i infèrtil. Els boscos atreuen plujes necessàries per a la subsitència de les espècies que habitem en el planeta.

S'esgotaría l'oxigen i augmentaria el diòxid de carboni, perquè la majoria al respirar oxígen produïm  "CO2 " que al seu torn és el que les plantes respiren produint l'oxigen necessari i mantenint el cicle equilibrat, però al no existir aquest pulmó tan primordial, no hi hauria qui el generès ni produís l'oxigen indispensable per a la preservació de la vida a la terra, de manera que simplement la existència arribaria a la seva fi.

 

Amb aquest projecte el que es pretèn és l'obtenció de recursos per poder finançar les campanyes de reforestació que l'associació Osmon duu a terme al territori de Lleida. Els diners recaptats en aquesta campanya es destinaràn a plantar arbres a la serra de Rosseló (província de Lleida) i per a cobrir els costos que suposa organitzar els esdeveniments de plantació d'arbres.

Cobriran costos com ara:

- Material de cultiu forestal

- Estris per plantar i per les mesures de seguretat

- Desplaçament fins a la zona d'actuació

- Altres despeses

Els voluntaris i voluntàries treballem de forma gratuïta i això permet destinar de forma íntegra els recursos al projecte.

Fent un donatiu estaràs contribuint al desenvolupament de projectes per la millora del planeta i de casa teva. Casa nostra no és només aquelles fronteres que delimiten el que entenem com a casa, sinó també el planeta on vivim. CUIDA'L.

 

EL VÍDEO QUE ES MOSTRA PERTANY A "ECOLOGÍA VERDE"

 

_________________________________

 

La tala de árboles trae como consecuencia que los suelos se vuelvan estériles a causa de los rayos del sol que impactan directamente y con mayor fuerza por no tener sombra que lo proteja, generando que se sequen y tornándose áridos. Los bosques son parte del ecosistema fundamental que rige el planeta, su extensión traería graves secuelas a su salud, llevándolo a un cambio dramático del clima que implicaría la extinción de al menos 60% de la población. Las principales consecuencias sería la muerte y desaparición de las especies que dependen de los árboles para su sustento alimenticio y gran pieza de la cadena a la que pertenecen, terrenos secos e infértiles. Los bosques atraen lluvias necesarias para la subsistencia de las especies que vivimos en el planeta.

Se agotaría el oxígeno y aumentaría el dióxido de carbono, ya que la mayoría al respirar el "O" producimos "CO2" que a su vez es lo que respiran las plantas produciendo el oxígeno necesario y manteniendo el ciclo equilibrado, pero al no existir ese pulmón tan primordial no habría quien lo genere ni produzca el oxígeno indispensable en la conservación de la vida en la tierra , de manera que simplemente su existencia llegaría a su fin.

 

EL VIDEO QUE SE MUESTRA ES PROPIEDAD DE "ECOLOGÍA VERDE"

El dinero recaudado en esta campaña estará destinado a plantar árboles en la sierra de Rosselló (província de Lleida).

Associació Osmon (Organització Social pel Món)

Associació Osmon (Organització Social pel Món)

Osmon (Organizació Social pel Món) és una ONG mediambiental creada per un grup de joves Lleida que lluita contra el canvi climàtic.

Les seves accions es centren en la recollida de brossa i en la 
reforestació de zones no boscoses.

El projecte neix de la inquietud de deixar aquest món una mica millor de 
com l'hem trobat
i de dur a terme accions per tal de conscienciar a la 
població de la necessitat d'implicar-se en les accions mediambientals.

Entre les accions que duem a terme hi destaca la recollida de brossa, 
que agrupa voluntaris disposats a netejar totes aquelles zones que ho 
necessitin juntament amb l’equip d’Osmon.

Pel que fa a la reforestació, fem crèixer alzines en un hivernacle on 
les preparem per ser transplantades.

____________________________________________________________

Osmon (Organizació Social pel Món) es una ONG medioambiental creada por un grupo de jóvenes Lleida que lucha contra el cambio climático.

Sus acciones se centran en la recogida de basura y en la
reforestación de zonas no boscosas.

El proyecto nace de la inquietud de dejar este mundo un poco mejor de
como lo hemos encontrado
y de llevar a cabo acciones para concienciar a la
población de la necesidad de implicarse en las acciones medioambientales.

Entre las acciones que llevamos a cabo destaca la recogida de basura,
que agrupa voluntarios dispuestos a limpiar todas aquellas zonas que lo
necesiten junto con el equipo de Osmon.

En cuanto a la reforestación, hacemos crecer encinas en un invernadero donde
las preparamos para ser transplantadas.

Más información ›

Donantes (12)

Recaudado 194 € de 500 €

Donativos 12

Faltan 15 Días