0%

Recaudado 60 €

Objetivo 25.000 €

Donativos 2

Faltan286 Días

Dona a este reto

SI TU DONES, ELLS BATEGUEN

"Si tu dones, ells bateguen" és un projecte destinat a donar suport a les famílies de pacients amb cardiopaties congènites que es realitza des de  l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Aportant el vostre granet de sorra, estareu ajudant a que aquets petits cors i les seves famílies, puguin  tenir una vida el més normal possible.

Els avenços mèdics en el tractament  de les cardiopaties congènites han permès que la majoria de nens afectes sobrevisquin els primers anys de vida. Aquesta milloria en el pronòstic vital ha posat en evidència lesions neurològiques més subtils que condicionen dèficits d’aprenentatge i problemes neuro-conductuals que dificulten la integració d’aquests nens a una societat cada vegada més competitiva.

Això ha posa de manifest la necessitat d’una atenció integral d’aquets nens. No només durant el seu ingrés hospitalari, sinó també durant els primers anys de la infància. Es essencial un equip multi-disciplinar format per diferents especialistes que siguin capaços d’optimitzar el diagnòstic, tractament i integració d’aquets nens i la seva complexitat.

L’Àrea del cor de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (Centre de referència nacional CSUR de cardiopatia congènita) i centre de referència al sud d’Europa per diagnòstic i tractament de cardiopaties congènites té una gran trajectòria en el seguiment i control d’aquets infants amb més de 250 pacients intervinguts cada any.

Actualment els nostres pacients poden beneficiar-se de l’atenció dels facultatius implicats en els seus principals problemes mèdics (Cardiòlegs, neonatòlegs, intensivistes pediàtrics, neuròlegs…) molt especialitzats en el tractament de les cardiopaties congènites. Tot i això, les famílies no tenen a l’abast professionals no mèdics que els puguin oferir recursos per millorar aspectes de la seva qualitat de vida. Necessitem ajuda per finançar la incorporació d’aquets especialistes, que puguin atendre aquestes necessitats concretes i millorar l’entorn i la qualitat de vida dels pacients i de les seves famílies.

El nostre primer objectiu és aconseguir finançament per a contractar especialistes en neuropsicología. Creiem que aquesta figura, encarregada de realitzar les avaluacions i diagnòstic dels trastorns de l’aprenentatge,  neuro-desenvolupament i neuro-conducta, és clau. A partir de l’avaluació detallada d’aquets nens es pot dirigir un tractament individualitzat a cadascun d’ells  amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i l’entorn escolar, social i familiar. També és essencial per orientar als pares y als mestres, realitzant una intervenció multimodal.

Qualsevol aportació serà beneficiosa i pot contribuir en ajudar la qualitat de vida, tant dels nostres nens com de les seves famílies.

Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració i solidaritat.

San Juan de Dios Solidaridad / Sant Joan de Déu Solidaritat

San Juan de Dios Solidaridad / Sant Joan de Déu Solidaritat

Gracias a los socios, donantes y colaboradores, mejoramos la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable: personas que no tienen un hogar, que sufren algún trastorno mental o discapacidad intelectual, que se encuentran en una situación de dependencia y la infancia hospitalizada. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una entidad fundada hace más de 500 años, que cuenta con 400 centros en 55 países para atender a las personas más frágiles de la sociedad.

Gràcies als socis, donants i col·laboradors, millorem la qualitat de vida de les persones que es troben en una situació vulnerable: persones que no tenen llar, que pateixen algun trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que es troben en una si tuació de dependència i els infants hospitalitzats. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat fundada fa més de 500 anys, que compta amb 400 centres a 55 països per atendre les persones més fràgils de la societat.

Más información ›

Donantes (2)

Recaudado 60 € de 25.000 €

Donativos 2

Faltan 286 Días