69%

Recaudado 2.750 €

Objetivo 4.000 €

Donativos 19

Reto finalizado

Ser pare ha estat sense dubte la decisió més extraordinària de la meva vida. El millor acte altruista i d’amor que he fet mai.

El naixement de la Jana m’ha omplert d’il·lusió i ha obert un infinit d’expectatives de futur tant per mi com per a la meva família, basades en l’amor incondicional, la comprensió i la tendresa.

He descobert que ser pare facilita la relativització de moltes coses a les que abans donava una importància diferent i que suposa un aversiu per l’egoisme. La vida queda enfocada cap al fill.

He tingut molta sort d’haver pogut portar a terme el complicat procés de ser pare en solitari i he de donar les gràcies a moltes persones que m’han ajudat en tot moment, a la primera a la meva mare, pel seu suport.  Crec que és molt important el concepte de que una persona pugui portar a terme el seu desig de paternitat amb llibertat, amb l’ajut de la ciència i la tecnologia creades per les persones i per a les persones.

Per sort el naixement de la meva filla Jana va ser meravellosament normal. Fins l’actualitat gaudeix d’una excel·lent salut. Tinc grans records del dia del seu naixement i de l’excel·lent tracte rebut per professionals a l’hospital Huntington Memorial de Pasadena i de les autoritats que varen fer amb il·lusió la seva tasca.

La meva família i jo ens volem solidaritzar amb els pares que no han tingut la sort que el part o el naixement del seu fill hagi anat a l’hora. Entenem que això ha d’implicar un patiment molt gran.

Hem conegut que a la Maternitat de l'Hospital Clínic de Barcelona s’ha iniciat un projecte que té com objectiu disposar càmeres de vídeo que donin en tot moment la imatge del nadó hospitalitzat a la UCI de neonatologia. Ràpidament hem comprès que la possibilitat de veure al fill en tot moment pot alleugerir l’angoixa dels pares i també facilitar el seu descans, per tant creiem que té un gran valor.

Hem pensat en obrir aquest repte solidari per posar el nostre gra de sorra i aconseguir que cada nadó hospitalitzat pugui tenir la seva càmera, de manera que es pugui passar de les cinc càmeres del projecte pilot a 18 més.

Resulta interessant saber que s’ha demostrat que les mares que poden veure en tot moment mitjançant el telèfon mòbil, l’ordinador o la tablet al seu fill, estan més tranquil·les i això també es tradueix en que la seva producció de llet és superior.

Us animem a fer aportacions, les que bonament pugueu, per tal que aquest projecte pugui anar endavant el més ràpidament possible.

Cordialment

Antoni Benabarre i familia.

 

 

Ser padre, sin duda alguna, ha sido la decisión más extraordinaria de mi vida. El mejor acto altruista y de amor que he hecho nunca.

El nacimiento de Jana me ha llenado de ilusión y ha abierto infinitas expectativas de futuro tanto para mí como para mi familia, basadas en el amor incondicional, la comprensión y la ternura.

He descubierto que ser padre facilita la relativización de muchas cosas a las que antes daba una importancia diferente y que supone un aversivo para el egoísmo. La vida queda enfocada hacia el hijo.

He tenido mucha suerte de haber podido llevar a cabo el complejo proceso de ser padre en solitario y he de dar las gracias a muchas personas que me han ayudado en todo momento, a la primera a mi madre, por su apoyo. Creo que es muy importante el concepto de que una persona pueda llevar a cabo su deseo de paternidad con libertad, con la ayuda de la ciencia y la tecnología creadas por las personas y para las personas.

Por suerte, el nacimiento de mi hija Jana fue extraordinariamente normal. Hasta la actualidad goza de una excelente salud. Tengo grandes recuerdos del día de su nacimiento y del excelente trato recibido por profesionales del Hospital Huntington Memorial de Pasadena y de las autoridades que hicieron sus tareas con ilusión.

Mi familia y yo nos queremos solidarizar con los padres que no han tenido la suerte que el parto o el nacimiento de su hijo no hayan ido del todo bien. Comprendemos que esto debe implicar un sufrimiento muy importante.

Hemos sabido que en la Maternidad del Hospital Clínic de Barcelona se ha iniciado un proyecto cuyo objetivo es disponer de cámaras de vídeo que den en todo momento la imagen del niño hospitalizado en la UCI de neonatología. Rápidamente hemos comprendido que la posibilidad de ver al hijo en todo momento puede aliviar la angustia de los padres y también facilitar su descanso, por lo tanto creemos que tiene un gran valor.

Hemos pensado en abrir este reto solidario para aportar nuestro grano de arena y lograr que cada recién nacido hospitalizado pueda tener su cámara, pudiéndose pasar de las cinco cámaras actuales del proyecto piloto a  18 más.

Resulta interesante saber que se ha demostrado que las madres que pueden ver en todo momento mediante el teléfono móvil, el ordenador o la tablet a su hijo, están más tranquilas y eso también se traduce en que producción de leche es superior.

Os animamos a hacer aportaciones, las que buenamente podáis, para que este proyecto pueda ir hacia adelante lo más rápidamente posible.

Cordialmente

Antoni Benabarre y familia.

 

Fundació Clinic

Fundació Clinic

La Fundació Clínic té com a missió oferir un servei d’excel·lència a la investigació i la innovació que la consolidi com a referent nacional i internacional. L’objectiu és contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida de la població a través de l’eficiència, la professionalitat, un treball responsable i una orientació científica i social.

Más información ›

Donantes (19)

Recaudado 2.750 € de 4.000 €

Donativos 19

Faltan 104 Días