11%

Recaudado 85 €

Objetivo 800 €

Donativos 3

Reto finalizado

L'any passat vaig córrer "Per combatre la pobresa energètica". Aquest any ho faré "Per al projecte PATI".

El projecte PATI (Pisos d'Acolliment Temporal per a la Inclusió). És un projecte destinat a dones soles i dones amb fills menors amb les que hi fem un treball de recolzament, orientació i seguiment a mig i llarg termini afavorint processos de recuperació d'autonomia personal, vincles socials i inserció al mon laboral. Actualment el projecte consta de 9 habitatges: 4 a Girona, 2 a Salt, 1 a Figueres i 2 a Palafrugell.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Càritas Diocesana de Girona

Càritas Diocesana de Girona

Càritas Diocesana de Girona té com a missió acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social, especialment els més vulnerables, acompanyar-les en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzar i incidir en les causes de la pobresa i treballar per la justícia social. 

L'any 2016 més de 59.000 persones es van beneficiar de l'acció social de Càritas a través dels diferents programes: acollida i promoció, inserció laboral, gent gran, aliments, infància, habitatge, immigració i roba.

La teva aportació pot canviar vides!

Més informació: www.caritasgirona.cat

Más información ›

Donantes (3)

Recaudado 85 € de 800 €

Donativos 3

Faltan 586 Días