1%

Recaudado 35 €

Objetivo 3.540 €

Donativos 2

Reto finalizado

QUI SOM?

L'Associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a l'atenció de persones diagnosticades de Síndrome d'Asperger (SA) o Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) d'Alt Funcionament, així com a les seves famílies.

¿QUÈ ÉS LA SÍNDROME D'ASPERGER?

La Síndrome d'Asperger o el TEA d'Alt Funcionament és un trastorn greu del neurodesenvolupament. Les persones diagnosticades amb aquest trastorn, que no malatia, presenten dificultats en les habilitats d'interacció social i la comunicació. El seus patrons de comportament e interessos són restringits i repetitius.

Actualment existeixen protocols de diagnòstic que permeten detectar aquest trastorn en edats molt tempranes. És de vital importància començar el tractament terapèutic el més aviat possible. Habitualment, la teràpia psicològica acompanya a les persones Asperger durant tota la seva vida. El cost econòmic i familiar és molt gran, i en ocasions, inasumible.

EL PATI

Els nens/es Asperger, o Aspies, com se'ls diu familiarment, són nens que, tot i tenir dificultats, volen jugar i relacionar-se amb els seus iguals.

Durant les hores lectives, les activitats estàn dirigides per un adult i l'Aspie sap el que s'espera d'ell/a. Quan se sent perdut/da sempre pot acudir a un adult que l'ajudarà i aclarirà el seus dubtes.

El nen/a Aspie és un nen que gaudeix amb la planificació, no li agraden els ensurts, participa en les activitats dirigides... però, tot això, despareix en l'hora del pati.

De forma col.loquial, podríem dir que l'hora del pati és un "campi qui pugui", on el nen/a Aspie es troba totalment perdut/da. Pot manifestar voluntat d'estar sol/a, però en el cas en que vulgui participar en algún joc col.lectiu, molt probablement, no sabrà com fer-ho.

El nen/a Aspie presenta dificultats en la interacció amb els seus iguals i tot que tingui interés en participar en algún joc o conversa durant l'estona d'esbarjo, és possible que no sàpiga com fer-ho. Com a conseqüència, acaba sol/a al pati.

Un nen/a solitari/a al pati, amb problemes de relació, amb posibles esterotipies (moviments repetitius) i amb interessos restringits és un blanc perfecte per al maltracte, és un candidat/a ideal per a patir el maleït bullying.

http://www.diaridetarragona.com/tarragona/57143/nuestros-chicos-no-saben-de-bromas

EL NOSTRE PROJECTE: PATIS ACTIUS, PATIS PER A TOTS

Què pretén la nostra associació? Incloure els alumnes Aspie en el joc a l'hora del pati, mitjançant jocs estructurats, dirigits pels professionals del centre educatiu.

Com?

Realitzant un taller de formació de 4h de durada a mestres d'infantil i primària seguit de 8 sessions de pràctiques al pati.

Objectius de la formació:

- Fomentar el coneixement de les característiques i les necessitats específiques en l'oci i els moments de lleure dels alumnes amb TEA

- Proporcionar a l'equip docent estratègies bàsiques d'intervenció per potenciar les habilitats social comunicatives i de joc

- Fomentar l'integració de l'alumne amb TEA dins dels jocs del pati augmentat el seu desig de sociabilització i joc

- Acrecentar el desenvolupament de activitats funcionals davant de possibles estereotípies i/o conductes disruptives

- Evitar situacions de bullying durant l’hora del pati

- Saber crear materials visuals per a explicar els jocs

Temari

Introducció: Característiques especifiques dels alumnes amb TEA

1. Com organitzar l’estona de joc dins del pati

2. Suports visuals per explicar els jocs

3. Com integrar dins del joc als nens amb TEA

4. Elaboració dels materials

Com ens pots ajudar?

L'administració pública no disposa de recursos per formar als mestres d'educació infantil i primària en les característiques específiques dels alumnes Asperger-TEA.

El cost de totes les intervencions terapèutiques recau normalment en les famílies.

Ajuda'ns a millorar les escoles de la província de Tarragona!

La formació a cada escola té un cost total de 350 € (inclou personal i material). Aporta el teu granet de sorra i ajuda'ns a que els patis de Tarragona siguin accesibles per a tothom. Fer que els patis siguin accesibles a tothom, que qualsevol nen/a amb Síndrome d'Asperger o TEA es pugui sentir cómode i segur reverteix en beneficis per al conjunt, per a tots.

ASSOCIACIÓ ASPERGER-TEA DEL CAMP DE TARRAGONA

ASSOCIACIÓ ASPERGER-TEA DEL CAMP DE TARRAGONA

L'ASSOCIACIÓ ASPERGER-TEA DEL CAMP DE TARRAGONA és una entitat sense ànim de lucre que treballa desde l'any 2010 pel benestar de les persones amb Síndrome d'Asperger o Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) d'Alt Funcionament al Camp de Tarragona.

La Síndrome d'Asperger o TEA d'Alt Funcionament és un trastorn sever del neurodesenvolupament. Les persones amb Asperger tenen serioses dificultats en el desenvolupament natural de les habilitats socials i de la comunicació. 

Más información ›

Donantes (2)
 • Img

  Hugo hace 1 año

  Donación oculta
 • Img

  Anónimo hace 1 año

  Realmente es un proyecto muy útil y necesario.

  Donación oculta

Recaudado 35 € de 3.540 €

Donativos 2

Faltan 646 Días