7%

Recaudado 20 €

Objetivo 300 €

Donativos 1

Faltan168 Días

Dona a este reto

La Marta i l’Antonio (noms ficticis) són una parella que té una filla (4) i dos fills (10 i 18). El pare va i ve, deixant la mare sola a càrrec dels fills. Per poder treballar, la dona va renunciar a una Renda Mínima d’Inserció (RMI) i ara no té feina ni ingressos. Viuen en un pis hipotecat, que van comprar en època de bonança, però que ara ja comença a acumular deute. El més urgent és garantir l’alimentació familiar. Es necessiten 300€ perquè puguin menjar aquest mes.

Ajuda’ns a ajudar!

--

Marta y Antonio (nombres ficticios) son una pareja que tiene una hija (4) y dos hijos (10 y 18). El padre va y viene, dejando a la madre sola a cargo de los hijos. Para poder trabajar, la mujer renunció a una Renta Mínima de Inserción (RMI) y ahora no tiene trabajo ni ingresos. Viven en un piso hipotecado, que compraron en época de bonanza, pero que ahora ya empieza a acumular deuda. Lo más urgente es garantizar la alimentación familiar. Se necesitan 300 € para que coman este mes.

¡Ayúdanos a ayudar!

Càritas Diocesana de Barcelona

Càritas Diocesana de Barcelona

Càritas es una entidad de la Iglesia católica y actúa siguiendo los valores cristianos. A Càritas no tenemos un NO para nadie y por eso acogemos a personas en situación de pobreza y necesidad y trabajamos para ellas, para ayudarles a desarrollar una vida llena, sin importar su creencia, origen o cultura.

Càritas és una entitat de l´Església catòlica i actua seguint els valors cristians. A Càritas no tenim un NO per a ningú i per això acollim a persones en situació de pobresa i necessitat i treballem amb elles, per ajudar-les a desenvolupar una vida plena, sense importar la seva creença, origen o cultura.

Más información ›

Donantes (1)
  • Img

    Anónimo hace 11 meses

    20€