3%

Recaudado 477 €

Objetivo 15.000 €

Donativos 15

Reto finalizado

Les persones grans estan a la darrera etapa de la vida, són, serem, mereixedors de ser tractats amb la màxima dignitat. A vegades algú pot oblidar que les persones grans han estat i són grans persones i que d’una manera o d’una altra cada una d’elles ha fet grans els seus fills, els seus néts... amb passió, amb cura, transmetent la seva experiència i lluitant en una època molt difícil que avui ens costa d’imaginar.

Quan estem amb una persona gran, hauríem de veure la seva vida escrita al costat per valorar les petjades que han deixat a la seva pell els patiments, les grandeses, les alegries i entendre que sota la pell gastada hi ha aquella persona que continua lluitant dia a dia.

 A la residència del Casal dels Avis hi viu una infermera que durant 40 anys va exercir amb passió la seva professió en un hospital de Bèlgica, un avi que durant la II Guerra Mundial va ser de la Royal Air Force, que gaudia amb el judo, la natació i el submarinisme, i que junt amb la seva parella van travessar tot Europa amb una Vincent Black Shadow; també viu amb nosaltres un pagès que feia les avellanes ribetes com ningú; una modista entusiasta que va viure gran part de la seva vida a Veneçuela; un lletraferit que devora els llibres amb delit; una director d’orquestra; mestresses de casa que a la vegada que gestionaven la casa, pujaven els fills i anaven al tros, mares, avies, tietes i moltes altres persones carregades de vivències, que han hagut de superar mil i una dificultats, que han viscut moments difícils i han lluitat per continuar endavant.

Ara, a l’arribar a la vellesa, cada dia els suposa un repte, una dificultat que han de superar amb molt d’esforç. Obrir una aixeta, pentinar-se, anar al lavabo, arreglar-se, menjar... actes que poden semblar simples per a les persones que estem bé  i que fem sense pràcticament pensar, poden arribar a ser molt difícils per a aquelles que han perdut la seva autonomia. Persones que un dia van tenir una vida independent, que van superar dificultats i que ara diferents moments del dia els suposen un obstacle. Obstacles que poden ser més fàcils de superar si es compta amb les adaptacions i els ajuts suficients. Obstacles que es converteixen en satisfaccions cada vegada que la persona els supera per ella mateixa, de forma autònoma, com sempre havia fet. Per això és necessari adaptar 3 banys, dotar-los de la infraestructura i els ajuts tècnics necessaris amb l’objectiu de facilitar l’autonomia de totes aquestes persones, perquè el reptes amb els que es troben cada dia siguin més fàcils d’aconseguir, perquè cada obstacle es converteixi en una satisfacció que augmenti la seva autoestima i benestar. 

La Fundació Casal dels Avis d’Alforja és una entitat sense ànim de lucre que vetlla pel benestar de les persones grans des de fa 25 anys. Una part del finançament és públic i un altre privat amb els quals es cobreixen les despeses de personal i despeses comuns, però que no és suficient per cobrir obres de millora. És per aquest motiu que demanem el teu suport, perquè cada petita col·laboració suposa una gran ajuda per a totes aquestes persones.

_____________________

Un reto diario

Las personas mayores están en la última etapa de la vida, son, seremos, merecedoras de ser tratadas con la máxima dignidad. A veces alguien puede olvidar que las personas mayores han sido y son grandes personas y que de una forma u otra cada una de ellas, ha criado a sus hijos, sus nietos... con pasión, con cariño, transmitiendo su experiencia y luchando en tiempos muy difíciles que hoy nos cuesta imaginar.

Cuando compartimos tiempo con una persona mayor, deberíamos conocer su historia para poder comprender las huellas que han dejado en su piel los sufrimientos, las alegrías... y ver que debajo la piel gastada hay aquella persona que continúa luchando día a día. 

En la Residencia del Casal dels Avis vive una enfermera que durante 40 años ejerció con pasión su profesión en un hospital de Bélgica; un anciano que durante la II Guerra Mundial fue de la Royal Air Force, que disfrutaba con el judo, la natación, el submarinismo y que junto a su mujer viajaron por Europa con una Vincent Black Shadow; también vive con nosotros un agricultor que cultivaba las avellanas ribetas como nadie; una modista entusiasta que vivió gran parte de su vida en Venezuela; un apasionado de la lectura; un director de orquesta, amas de casa que además de llevar la organización del hogar, educaban a sus hijos y trabajaban en el campo, madres, abuelas, tías y muchas otras personas cargadas de vivencias, que han superado mil y un obstáculos, han vivido momentos difíciles y han luchado por continuar adelante.

Ahora, al llegar a la vejez, cada día les supone un reto, una dificultad que deben superar con mucho esfuerzo. Abrir un grifo, peinarse, ir al baño, arreglarse, comer... actos que pueden parecer simples para las personas que estamos bien y que hacemos sin apenas pensar, pueden ser muy difíciles para aquellas que han perdido su autonomía. Personas que un día tuvieron una vida independiente, que superaron dificultades pero que ahora diferentes momentos del día les suponen un obstáculo. Obstáculos que pueden ser más fáciles de superar si se cuenta con las ayudas y herramientas suficientes. Obstáculos que se transforman en satisfacciones cada vez que la persona los supera por sí sola, de forma independiente, como siempre había hecho. Por este motivo es necesario adaptar 3 baños, equiparlos de la infraestructura y las ayudas técnicas necesarias con el objetivo de facilitar la autonomía de todas estas personas, para que los retos con los que se encuentran cada día sean más fáciles de conseguir, para que cada obstáculo se convierta en una satisfacción que aumente su autoestima y bienestar.

La Fundación Casal dels Avis d’Alforja es una entidad sin ánimo de lucro que vela por el bienestar de las personas mayores desde hace 25 años. Una parte de la financiación es pública y otra privada con la que se cubren los gastos de personal y gastos comunes, pero que no es suficiente para cubrir obras de mejora. Por este motivo pedimos tu apoyo, porque cada pequeña colaboración supone una gran ayuda para todas estas personas. 

Fundació Privada Casal dels Avis d'Alforja

Fundació Privada Casal dels Avis d'Alforja

Qui som?

La Fundació Privada Casal dels Avis d’Alforja és una entitat no lucrativa d’acció social que va iniciar la seva activitat amb la finalitat d’oferir el millor servei a les persones grans que, pel seu estat de salut, han perdut autonomia i necessiten ajut o supervisió per realitzar les activitats de la vida diària. Per altra banda, també pretén ser un suport per a totes aquelles famílies que, per diverses qüestions, no poden assumir-ne les atencions necessàries.

La Fundació gestiona diferents serveis destinats a les persones grans: servei de centre residencial i descans familiar, el centre de dia i el servei d’atenció a domicili.

El nostre objectiu

El nostre principal objectiu és assolir el màxim benestar de les persones grans, oferint una atenció integral i el suport que necessiten per mantenir la seva autonomia personal.

La qualitat

Any rere any, l’afany per millorar el nostre servei es veu reflectit en la seva qualitat. La Fundació es preocupa per posar a disposició dels nostres residents i familiars, professionals titulats i un equip multidisciplinari implicat en la seva tasca, format per auxiliars de geriatria, psicòleg, educador, fisioterapeuta, treballador social i familiar, treballant conjuntament per oferir el millor servei. És per aquest motiu que el nostre centre compleix estrictament amb la legislació i reglamentació vigent en matèria de seguretat, sanitat i salut laboral.

__________

Quien somos?

La Fundació Privada Casal dels Avis d'Alforja es una entidad no lucrativa de acción social que inició su actividad con el fin de ofrecer el mejor servicio a las personas mayores que por su estado de salud, han perdido autonomia i necessitan ayuda o supervisión para realizar las actividades de la vida diaria. Por otro lado, también pretende ser un apoyo para todas aquellas familias que por motivos varios, no pueden asumir las atenciones necesarias.

La Fundació Casal dels Avis d'Alforja gestiona diferentes servicios dirigidos a las personas mayores; servicio de residencia y descanso familiar, centro de dia y servicio de atención a domicilio. 

Nuestro objetivo

Nuestro principal objetivo es conseguir el máximo bienestar de las personas mayores, ofreciendo una atención integral y el apoyo que  necesitan para matenenr su autonomia personal. 

La calidad

Año tras año, la motivación por mejorar nuestro servicio se refleja en su calidad. La Fundació se preocupa por poner a disposición de nuestros residentes i familiares, profesionales titulados y un equipo multidisciplinario implicado en su trabajo, formado por auxiliares de geriatria, psicólogo, educador y trabajador social, fisioterapeuta, trabajador conjuntamente para ofrecer la mejor atención.

 

 

 

Más información ›

Donantes (15)