Img Reto

Correm per siria

CAT / EN (below):Es diu Adnan; només té dinou anys. En tenia catorze quan li van disparar. Anava a compra...

40%

Recaudado 2.406 €

Faltan Reto finalizado