Fundació Servei Solidari

La Fundació Servei Solidari per la inclusió social es va crear el 2006 per l’Escola Pia de Catalunya. La seva raó de ser és el treball per reduir la injustícia social, possibilitant una correcta igualtat d’oportunitats a través de la capacitació dels usuaris a fi que esdevinguin els protagonistes de la seva pròpia vida. Per fer real aquesta eradicació de l’exclusió desplega programes educatius, d’acolliment, d’emprenedoria i d’acompanyament a joves tutelats i ex tutelats.

Servei Solidari fomenta l’autonomia i ciutadania plena de joves i adults en risc d’exclusió social per generar un canvi cap a una societat més justa, mitjançant:

· L’educació: programes de formació bàsica
· L’emprenedoria
· La sensibilització
· L’atenció integral a la persona

Per això té en marxa programes de formació bàsica -alfabetització, català i castellà-; alfabetització digital; suport jurídic i de primera atenció;  mentoria; pisos assistits per a joves ex tutelats; creació i suport de microempreses i voluntariat i sensibilització.

Barcelona (España)
3

Retos liderados

0

Retos activos

Patrocinadores