Quilòmetres per somriures

Lidera este reto:  Roger Guinda Garcia
Evento  Quilòmetres Per Somriures
recaudado
30
objetivo
1000.00
quedan
0 días
donativos
1
inicio
04/04/2013

Gracias a los socios, donantes y colaboradores, mejoramos la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable: personas que no tienen un hogar, que sufren algún trastorno mental o discapacidad intelectual, que se encuentran en una situación de dependencia y la infancia hospitalizada. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una entidad fundada hace más de 500 años, que cuenta con 400 centros en 55 países para atender a las personas más frágiles de la sociedad.

Gràcies als socis, donants i col·laboradors, millorem la qualitat de vida de les persones que es troben en una situació vulnerable: persones que no tenen llar, que pateixen algun trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que es troben en una si tuació de dependència i els infants hospitalitzats. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat fundada fa més de 500 anys, que compta amb 400 centres a 55 països per atendre les persones més fràgils de la societat.

Más información
Descripción
Còrrer ja de per si és una activitat física gratificant, i més encara si pots còrrer i alhora ajudar a d'altres nens i nenes que no poden fer-ho. Per això engeguem la campanya QUILÒMETRES PER SOMRIURES Per cada cèntim recollit farem una gambada en una cursa popular pensant en els nens i nenes que estan ingressats a l'Hospital Sant Joan de Deu. Jo corro perquè ells puguin somriure. Patrocina cada un dels quilòmetres que farem en les curses populars, i els teus donatius aniran per la Fundació de l'Hospital Sant Joan de Deu JO corro, TU patrocines i ELLS somriuen.
Donaciones
  Anónimo
05/04/2013
30.00 
¡COMPÁRTE ESTE RETO!
Envia o publica este enlace para que más gente pueda llegar a esta página.