Grupo de apoyo a la solidaridad de Haití (GRASH)

Sostenemos.    Actividades en el CENTRO EDUCATIVO Integrado EN HAITÍ  (CEI) que interviene desde 2010 en favor e las personas en situación difíciles en Haití proponiendo proyectos sociales en diversos ámbitos:

1)Salut ,2) Nutriciones,3) Educación,4)deporte,5Medio ambiente, 6)Inserción social,7)Micro crédito por las familias.

.Promoure el coneixement principalment a Catalunya i no exclou altres possibilitats a Espanya de la cultura haitiana, el seu art en general, la música, el turisme, la pintura, la gastronomia, l‘artesania, etc. Totes les diferents manifestacions artístiques en general. Donar suport i ajuda a les persones en situacions difícils a Haití (las famílies, els nens, els nens del carrer, intervenir en la intervenció i en la integració social) de la conca amb les persones originàries d’Haití que visquin o resideixin a Catalunya i a Espanya. Afavorir el coneixement de la realitat haitiana a Catalunya i a Espanya. Realitzar activitats relacionades amb la cooperació, el desenvolupament i el foment de la solidaritat entre els pobles català i haitià. Reforçar la presència de Haití a Espanya i a Catalunya especialment. Per aconseguir els seus fins, l’associació realitza les següents activitats: Participar activament en la vida cultural d’Espanya, particularment a Catalunya per recollir fons a favor d’Haití. Promoure els intercanvis i la col·laboració entre les instàncies educatives d’Espanya i Haití, a xarxa de relació especial amb les diferents comarques, ajuntaments, organitzacions amb les que GRASH col·labora a Haití. Fomentar els intercanvis amb altres associacions i amb altres col·lectius o cercles haitians dins i fora del territori català en la realització activitats solidaries i culturals per donar a conèixer Haití. Fixar un mecanisme que permet ajudar a persones en situacions difícils en Haití, o haitians que resideixin a Espanya. Col·laborar i canalitzar la distribució d’ajudes que es puguin rebre per mitjà d’aquesta organització, fins a Haití. Donar a conèixer el turisme a Haití, llocs a visitar i conèixer cultura. Promoure la música i la gastronomia haitianes. Organització d’actes com conferències, tertúlies, debats, exposicions d’arts, concerts i festivals musicals, etc. Organització de viatges, excursions d’Espanya i a Haití, d’Haití a Espanya i Catalunya, així com excursions dins del territori espanyol i fins i tot Catalunya. Aquestes activitats poden ser desenvolupades pel propi GRASH de manera directa, o bé a través de la participació como a soci d’una altra organització o entitat de identitat similar.

Figueres (España)
3

Led challenges

1

Active challenges

0

Achieved donations

0€

Raised

Active challenges

Finished challenges

Sponsors