About Fundació Privada Trinijove

La Fundació Privada Trinijove inicia la seva actuació en l’àmbit de la formació i la inserció sociolaboral a l’any 1985. Durant aquest temps hem treballat activament en el disseny i la implementació de mesures i programes innovadors amb la finalitat de superar les situacions d’exclusió social.

Les dues constants de la Fundació Privada Trinijove, són:
1. La col·laboració de persones, institucions i empreses sensibilitzades en la problemàtica social, com la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social ‘La Caixa’, entre altres.

2. La convicció que la inserció social de joves, dones i aturats de llarga durada només serà efectiva si està lligada estretament a la inserció econòmica o salarial. No es tracta de donar ajudes o accions formatives o ocupacionals des d’una visió conjuntural, sinó des d’una visió de procés i tendint a l’autonomia de les persones.
 

Estem ampliant l’objecte social, aprofundint en la línia de promoure l’economia solidària a Catalunya i essent la pròpia Fundació la que porti a terme tasques com a empresa d’inserció, oferint al mercat un conjunt de serveis i proposicions de treball amb l’única finalitat de donar ocupació a les persones més desfavorides de la societat.

Per donar ocupació a les persones més desfavorides hem buscat donar una resposta a aquelles persones que pateixen alguna discapacitat psíquica, física i / o sensorial amb la creació d’un Centre Especial de Treball (CET) l’any 2004.

D’acord amb les exigències organitzatives de funcionament i per millorar la gestió de tots els projectes de Trinijove, tenim els certificats de Qualitat, Gestió Ambiental i Ambiental EMAS. Des del setembre de 2009, està en marxa ja el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones, per fomentar la igualtat d’oportunitats en les relacions laborals promogut pel Departament de Treball.

Fundació Privada Trinijove in figures

0

Led challenges

0

Active challenges

0

Donations

0,00

Raised €

Active challenges

Ended challenges