20%

Fundraised 319 €

Goal 1.600 €

Donations 10

Challenge completed

Your contribution has tax benefits of up to 75%

Durant el curs 2018/19 estem creant el nostre nou Centre d'educació ambiental,l'Hort de Cal Fèlix, a la Riera de Gaià, a les hortes prop del riu.

Des dels inicis de l'Associació i fins el curs passat el nostre centre va estar ubicat a l'Hort de la Sínia (Plana de Tamarit - Tarragonès).

Aquest nou espai acollirà part de la proposta d'educació ambiental a escoles, instituts, entitats, associacions, etc. L'altre part de la proposta va dirigida a conèixer els valorns naturals i patrimonials del riu Gaià.

L'Hort de Cal Fèlix també acollirà altres projectes de l'Associació, de caire mediambiental o més social, amb la voluntat de promoure tant els valors del nostre riu i el seu entorn, com de la vida rural, l'agricultura ecològica i el desenvolupament sostenible en el medi als pobles de la Conca del Gaià.

En aquest centre hi haurà diferents espais i elements que en formaran part, i de la vessant educativa destacarem les activitats sobre agricultura ecològica, el món de les abelles, les plantes aromàtiques i medicinals i les tortugues autòctones i les exòtiques. 

Per a dur a terme aquestes activitats, volem crear alguns espais exteriors de la forma més respectuosa possible, així doncs crearem diferents estructures vives amb diferents tipus de salix (sarga o vimetera).

D'entre aquestes estructures, farem un cobriment vegetal per la bassa de l'hort que ens permetrà observar-la sense molestar als habitants de la bassa (amfibis, macroinvertebrats, peixos, etc).

I farem una estructura gran, tipus cabana oberta pels laterals o pèrgola.

Això es farà en uns tallers oberts al públic on, a la banda de col·laborar amb l'associació, s'aprendrà la tècnica d'aquestes construccions i les seves característiques, manteniment, etc 

Ens ajudeu a fer possible aquestes estructures? crearem uns espais respectuosos i molt especials al nostre centre!

Associació Mediambiental la Sínia

Associació Mediambiental la Sínia

More information ›

Supporters (10)

Fundraised 319 € of 1.600 €

Donations 10

To go 503 Days