9%

Fundraised 298 €

Goal 3.500 €

Donations 12

Challenge completed

Your contribution has tax benefits of up to 75%

3 niños con disfuncionalidades físicas graves, del slum de Andheri East en Mumbai (India), necesitan cirugía reconstructiva. Se trata de desbloquear atrofias musculares y articulares, que les darán movilidad y mejor calidad de vida.

Desde 2015, PROiNFANTS colabora en un proyecto de cirugía reconstructiva a niños con fuerte dependencia por su disfuncionalidad, no solucionable con los tratamientos de fisioterapia y rehabilitación funcional que nuestra contraparte Mumbai Cheshire Home lleva a cabo con el proyecto de rehabilitación que también financiamos. Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido muy positivos, ya hemos operado a 7 niños/as y queremos llegar a los 10.

PROiNFANTS es una organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD). Promueve, financia y supervisa proyectos dirigidos a niños, niñas y adolescentes en riesgo de exclusión, de entornos urbanos desfavorecidos y con altos niveles de pobreza. A través de las contrapartes locales colabora en cuatro ciudades: Barcelona, Dakar, Medellín y Mumbai.

El coste total de las tres operaciones en India, asciende a 3.500 €, e incluye las operaciones, el ingreso hospitalario y las medicinas.

Associació PROiNFANTS

Associació PROiNFANTS

PROiNFANTS és una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD), legalment constituïda a Barcelona com a associació sense ànim de lucre, membre de la federació d'organitzacions per a la justícia global de Catalunya (Lafede.cat) i declarada d'utilitat pública.

PROiNFANTS inicia el seu camí l'1 de gener de 2015 com a resultat de la fusió d' Aasara, Associació per a l'ajut dels nens del carrer de l'Índia -fundada el 2001-, amb l'associació Gra d'Arròs -constituïda el 2007.

PROiNFANTS és una entitat compromesa amb la infància que promou, finança i supervisa projectes d'ajut a nens, nenes i adolescents, en comunitats amb alt risc d'exclusió, o marginades, i en l'entorn de suburbis urbans durament castigats per la immigració rural forçosa o per conflictes de tota mena.

La MISSIÓ, que compartim amb les nostres contraparts a cada zona, consisteix a cobrir les necessitats bàsiques dels nens, nenes i adolescents, facilitant-los les eines necessàries per al seu desenvolupament personal, intel·lectual i professional. Considerem l'educació com l'únic actiu que els permetrà trencar el cercle viciós de la pobresa i reinserir-se en la societat com a membres de ple dret.

La VISIÓ de PROiNFANTS contempla la necessària regeneració del món infantil més marginat de determinats suburbis urbans. El nostre model opta per a la transformació social a través de la reinserció i l'educació.

Els VALORS que distingeixen PROiNFANTS són:

  • Solidaritat amb la defensa dels Drets Universals de la Infància.
  • Compromís actiu amb les nostres contraparts locals en la seva tasca de lluita contra la marginació, la desigualtat i la misèria infantil.
  • Coherència interna en prioritzar l'execució de projectes i limitar les despeses d'estructura, gràcies a una Junta Directiva i un equip de col·laboradors voluntaris.
  • Transparència dels nostres comptes. Perseguim l'objectiu de màxim rigor en la comptabilitat, comprovada mitjançant la nostra Auditoria anual de comptes, la declaració d'utilitat pública i la certificació del codi ètic de la federació d'organitzacions per la justícia global de Catalunya (Lafede.cat).

More information ›

Supporters (12)

Fundraised 298 € of 3.500 €

Donations 12

To go 656 Days