Fundació Mambré

La Fundació Mambré es va constituir el 2007 impulsada per quatre entitats: Arrels Fundació, Assís Centre d’Acollida, Companyia de les Filles de la Caritat i l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

Des de l’experiència d’aquestes entitats, que treballen en l’atenció i la integració social de les persones en situació d’exclusió social, i específicament de les persones sense llar, s’uneixen esforços per donar respostes conjuntes a les necessitats d'aquestes persones, especialment en l’àmbit residencial i laboral. És un projecte innovador, ja que, per primera vegada, entitats sense afany de lucre que treballen amb  persones sense llar s’uneixen per formar una xarxa d’atenció residencial.

Actualment la Fundació gestiona 381 pisos, atenent a més de 1.250 persones amb un total de 259.453 nits d'allotjament. 

------------------------------------------------------------

 

La Fundación Mambré se constituyó en 2007 impulsada por cuatro entidades: Arrels Fundació, Assís Centro de Acogida, Compañía de las Hijas de la Caridad y la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu.

Desde la experiencia de estas entidades, que trabajan en la atención y la integración social de las personas en situación de exclusión social, y específicamente de las personas sin hogar, se unen esfuerzos para dar respuestas conjuntas a las necesidades de estas personas, especialmente en el ámbito residencial y laboral. Es un proyecto innovador, ya que, por primera vez, entidades sin ánimo de lucro que trabajan con personas sin hogar se unen para formar una red de atención residencial.

Actualmente la Fundación gestiona 381 viviendas, atendiendo a más de 1.250 personas con un total de 259.453 noches de alojamiento.

Barcelona (España)
1

Reptes liderats

0

Reptes actius

2

Donacions aconseguides

70€

Recaptat

Reptes finalitzats

Patrocinadors