0%

Recaptat 0 €

Objectiu 1.000 €

Donatius 0

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

LA UNIÓ FA LA FORÇA ! Què passa si unim una persona amb discapacitat intel.lectual i especials necessitats i un gos abandonat i ensinistrat per ajudar ? La persona millora la seva qüalitat de vida i el gos té possibilitats reals de trobar una família que l´adopti ! 

Projecte de col.laboració entre les dues entitats socials acidH ( atenció a persones amb IL, intel.ligència límit )  i Fundació Els Tres Turons ( atenció a persones amb malaltia mental ).

Des de l’enfocament de potenciar les capacitats, drets i la igualtat d’oportunitats d´aquestes persones, ambdues organitzacions dintre dels seus respectius col·lectius d´atenció comparteixen perfils de persones usuàries on la discapacitat intel·lectual i la malaltia mental conviuen paral·lelament.

La teràpia assistida amb animals s’ha revelat com una tècnica que pot donar resultats realment molt rellevants i que reforcen i potencien a millor les intervencions psicosocials efectuades des de les entitats socials.

Aquesta proposta d’intervenció terapèutica amb gossos va dirigida a 8 joves que pertanyen a aquest segment comú de joves atesos per ambdues entitats i que, durant 3 mesos, treballaran aspectes conductuals i emocionals amb un objectiu terapèutic.

L’estratègia és utilitzar als gossos com a mirall del comportament humà, de manera que es puguin reconèixer i modificar les actituds personals que els educadors vulguin treballar amb cadascun dels i les joves participants. La motivació per interaccionar amb els gossos, permetrà treballar l'espera, la concentració, la responsabilitat i tot un altre seguit d'actituds necessàries per a aprofitar la formació, però sobretot per a la vida quotidiana.

Mitjançant sessions teòriques i pràctiques amb els gossos en un refugi de la Protectora d'Animals d'Argentona - HELP GUAU, es desenvoluparà una formació en "educació canina", que serà l'eina per treballar una diversitat d'aspectes amb els i les joves participants.

Per altra banda els gossos ensinistrats passaran  al programa d’adopció del refugi amb moltes possibilitat d’esser adoptats.

Els diners d´aquest repte aniràn íntegrament destinats a la Protectora d´Animals d´Argentona - Help Guau i per a cubrir els materials necessaris i manutenció dels gossos.

Ajudant a aquests joves amb discapacitat també podreu ajudar a uns fantàstics gossos que ho dónen tot per ben poc !

 

 

 

 

 

 

 

 

ACIDH - Associació Catalana d´Integració i Desenvolupament Humà

ACIDH - Associació Catalana d´Integració i Desenvolupament Humà

EDUCAMOS, DIVERTIMOS, CUIDAMOS, ACOGEMOS, FORMAMOS Y PROTEGEMOS A PERSONAS CON INTELIGENCIA LIMITE (IL)

La Asociación acidH es una entidad social son sede en Barcelona declarada de utilidad pública que cuenta con más de 20 años de experiencia dando apoyo y servicio a las personas con inteligencia límite (IL) y discapacidad psíquica leve ( entre el 1% y el 1,5% de la población ).

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas, ofreciéndoles una atención integral y personalizada, y conseguir su plena integración : potenciando capacidades, derechos, igualdad de oportunidades y combatiendo su exclusión social. Se trata de personas que pasan desapercibidas puesto que no presentan evidentes rasgos físicos, lo cual los situa en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. 

AREA EDUCATIVA - Escuela de Educación Especial Vida Montserrat, Escuela de Adultos, Extraescolares

AREA LABORAL - Itinerarios de inserción sociolaboral, Empleo con Apoyo, Programas de Formación e Inserción PFI, Servicio Ocupacional de Inserción SOI, Centro Especial de Empleo ( lavandería industrial y Càtering ).

AREA RESIDENCIAS - 4 Hogares Residencia y 12 de Apoyo a la autonomia en el propio hogar.

AREA DE ATENCION PSICOSOCIAL- Psicologia, Logopedia, Diagnósticos, Grupo de Apoyo Familiar, Talleres Especializados

397 personas usuarias ( a partir de 10 años ) + 115 profesionales

34 personas voluntarias + 2.500 personas beneficiarias indirectas

624 personas socias colaboradoras

 

 

Més informació ›

Donants (0)

Recaptat 0 € de 1.000 €

Donatius 0

Falten 1327 Dies