0%

Recaptat 0 €

Objectiu 1.000 €

Donatius 0

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

LA UNIÓ FA LA FORÇA ! Què passa si unim una persona amb discapacitat intel.lectual i especials necessitats i un gos abandonat i ensinistrat per ajudar ? La persona millora la seva qüalitat de vida i el gos té possibilitats reals de trobar una família que l´adopti ! 

Projecte de col.laboració entre les dues entitats socials acidH ( atenció a persones amb IL, intel.ligència límit )  i Fundació Els Tres Turons ( atenció a persones amb malaltia mental ).

Des de l’enfocament de potenciar les capacitats, drets i la igualtat d’oportunitats d´aquestes persones, ambdues organitzacions dintre dels seus respectius col·lectius d´atenció comparteixen perfils de persones usuàries on la discapacitat intel·lectual i la malaltia mental conviuen paral·lelament.

La teràpia assistida amb animals s’ha revelat com una tècnica que pot donar resultats realment molt rellevants i que reforcen i potencien a millor les intervencions psicosocials efectuades des de les entitats socials.

Aquesta proposta d’intervenció terapèutica amb gossos va dirigida a 8 joves que pertanyen a aquest segment comú de joves atesos per ambdues entitats i que, durant 3 mesos, treballaran aspectes conductuals i emocionals amb un objectiu terapèutic.

L’estratègia és utilitzar als gossos com a mirall del comportament humà, de manera que es puguin reconèixer i modificar les actituds personals que els educadors vulguin treballar amb cadascun dels i les joves participants. La motivació per interaccionar amb els gossos, permetrà treballar l'espera, la concentració, la responsabilitat i tot un altre seguit d'actituds necessàries per a aprofitar la formació, però sobretot per a la vida quotidiana.

Mitjançant sessions teòriques i pràctiques amb els gossos en un refugi de la Protectora d'Animals d'Argentona - HELP GUAU, es desenvoluparà una formació en "educació canina", que serà l'eina per treballar una diversitat d'aspectes amb els i les joves participants.

Per altra banda els gossos ensinistrats passaran  al programa d’adopció del refugi amb moltes possibilitat d’esser adoptats.

Els diners d´aquest repte aniràn íntegrament destinats a la Protectora d´Animals d´Argentona - Help Guau i per a cubrir els materials necessaris i manutenció dels gossos.

Ajudant a aquests joves amb discapacitat també podreu ajudar a uns fantàstics gossos que ho dónen tot per ben poc !

 

 

 

 

 

 

 

 

ACIDH - Associació Catalana d´Integració i Desenvolupament Humà

ACIDH - Associació Catalana d´Integració i Desenvolupament Humà

acidH - Associació Catalana per a la Integració i Desenvolupament Humà Las personas con IL son aquellas que sus capacidades intelectuales se encuentran justo por debajo de los que la OMS considera los rangos establecidos de normalidad. Además, presentan un déficit en la capacidad adaptativa, al menos en dos de las siguientes áreas: comunicación, cura, personal, vida doméstica, habilidades sociales e interpersonales, utilización de los recursos comunitaris, autocontrol, habilidades académicas, trabajo, ocio, salud y seguridad. Con estos déficit resultan personas especialmente vulnerables, para enfrentarse a las exigencias de l\'entorno, resultando necesario ajustar los apoyos a cada persona en particular. EDUCAMOS, DIVERTIMOS, CUIDAMOS, ACOGEMOS, FORMAMOS Y PROTEGEMOS A PERSONAS CON INTELIGENCIA LIMITE (IL) La Asociación acidH es una entidad social son sede en Barcelona declarada de utilidad pública que cuenta con más de 25 años de experiencia dando apoyo y servicio a las personas con Inteligencia Límite (IL) y Discapacidad Intelectual Leve (DIL), entre el 1% y el 1,5% de la población. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas, ofreciéndoles una atención integral y personalizada, y conseguir su plena integración: potenciando capacidades, derechos, igualdad de oportunidades y combatiendo su exclusión social. Se trata de personas que pasan desapercibidas puesto que no presentan evidentes rasgos físicos, lo cual los sitúa en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. AREA EDUCATIVA - Escuela de Educación Especial Vida Montserrat (ESO adaptada), Escuela de Adultos, Formación profesional adaptada. AREA LABORAL - Itinerarios de inserción sociolaboral, Empleo con Apoyo, Programas de Formación e Inserción PFI, Servicio Ocupacional de Inserción SOI, Centro Especial de Empleo. AREA RESIDENCIAS - 4 Hogares Residencia y 12 de Apoyo a la autonomía en el propio hogar, 1 piso de entrenamiento. AREA DE ATENCION PSICOSOCIAL- Psicología, Logopedia, Diagnósticos, Grupo de Apoyo Familiar, Talleres Especializados. +de 700 personas usuarias (a partir de 10 años) + 2.500 personas beneficiarias indirectas. 162 profesionales. 65 personas voluntarias 451 personas socias colaboradoras. 55 empresas colaboradoras

Més informació ›

Donants (0)

Recaptat 0 € de 1.000 €

Donatius 0

Falten 1644 Dies