5%

Recaptat 475 €

Objectiu 10.000 €

Donatius 4

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

Sota el lema El teu arbre, la seva estrella, "你的圣诞树,他的星星"la família Fu va engegar al setembre una iniciativa solidària que té com a objectiu recollir fons per a la lluita contra el càncer. La iniciativa porta el segell de Els Petits Valents, que pertany a l’Hospital Sant Joan de Déu, on el petit Yuchen Fu, de només cinc anys, està en tractament des de fa onze mesos.
Cada estrella dels Petits Valents té un preu de 3 euros. 1€ és per a cobrir el cost de producció de l’estrella i els altres 2€ estan destinats, en la seva totalitat, a la investigació́ contra el càncer infantil. Es poden adquirir al seu bar i a comerços de Sant Celoni, i l’objectiu és aconseguir vendre 5.000 estrelles abans de Nadal per a recaptar 10.000€ que destinaran a l’hospital de Sant Joan de Déu. En xinès, esperança és pronuncia xiwang . "una estrella para el futuro de los niños" .

San Juan de Dios Solidaridad / Sant Joan de Déu Solidaritat

San Juan de Dios Solidaridad / Sant Joan de Déu Solidaritat

Gracias a los socios, donantes y colaboradores, mejoramos la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable: personas que no tienen un hogar, que sufren algún trastorno mental o discapacidad intelectual, que se encuentran en una situación de dependencia y la infancia hospitalizada. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una entidad fundada hace más de 500 años, que cuenta con 400 centros en 55 países para atender a las personas más frágiles de la sociedad.

Gràcies als socis, donants i col·laboradors, millorem la qualitat de vida de les persones que es troben en una situació vulnerable: persones que no tenen llar, que pateixen algun trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que es troben en una si tuació de dependència i els infants hospitalitzats. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat fundada fa més de 500 anys, que compta amb 400 centres a 55 països per atendre les persones més fràgils de la societat.

Més informació ›

Donants (4)

Recaptat 475 € de 10.000 €

Donatius 4

Falten 222 Dies