0%

Recaptat 0 €

Objectiu 3.500 €

Donatius 0

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

dXiquets és  projecte engrescador, un projecte que vol anar una mica més enllà en la presència al costat dels infants i joves, en especial d’aquells més vulnerables. A través d'aquesta línia de treball,  basada en l'oci i el lleure, donem continuïtat a la tasca ja duta a terme pel Centre Obert Rialles durant la setmana,  i possibilitem a més la participació d’altres infants del territori enriquint així la convivència i la possibilitat d'una millor integració social. 

El Centre Obert Rialles és un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Centre Obert Pas a Pas (Fundació Champagnat)

Centre Obert Pas a Pas (Fundació Champagnat)

El Centre Obert Pas a Pas és un servei socioeducatiu diürn de caràcter preventiu que dona suport fora de l\'horari escolar, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització i l\'adquisició d\'aprenentatges bàsics, per als nens i nenes i per les joves i els joves en contextos d\'especial vulnerabilitat social. 

 

Més informació ›

Donants (0)

Recaptat 0 € de 3.500 €

Donatius 0

Falten 491 Dies