66%

Recaptat 1.090 €

Objectiu 1.650 €

Donatius 22

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

El Toni és una persona sense llar que ve diàriament a ASSÍS Centre d' Acollida, on fa ús dels nostres serveis bàsics, esmorzar, servei d’higiene i de rober. Allí es troba amb altres persones companyes i amigues que, com ell, no tenen un sostre on aixoplugar-se. El seu somni és poder arribar a llogar una habitació a la ciutat que el va veure néixer i on sempre ha desitjat tornar: Barcelona.

Com el Toni, a Barcelona hi ha prop de 3.400 persones que, a més de veure cobertes les seves necessitats més bàsiques, anhelen viure en una llar digna.

Comencem per complir un somni, el de Toni: aconseguir 165 nits d’allotjament en un habitatge de Barcelona. 

Tu ho pots fer possible! Col·labora en aquest #givingtuesday 2017!

ASSÍS Centre d´Acollida

ASSÍS Centre d´Acollida

ASSÍS Centre d'Acollida es una ONG formada por muchos corazones con un sólo propósito: mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas en situación de sin hogar de Barcelona, ofreciendo una atención especial hacia las mujeres que se encuentran en dicha circunstancia.

Para conseguirlo, desarrollamos programas y proyectos dirigidos a atender sus necesidades: vivienda digna, formación e inserción sociolaboral, salud, servicios básicos, entre otros. También luchamos por hacer visible su causa y la nuestra en los diferentes ámbitos de la vida pública mediante acciones de sensibilización e incidencia. 

Ayúdanos a cumplir nuestro propósito, porque #tuEXISTEIXES para cambiar tu mundo.

---

ASSÍS Centre d’Acollida és una ONG formada per molts cors amb un sol propòsit: millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones en situació de sense llar de Barcelona, posant un focus especial en les dones que es troben en aquesta circumstància.

Per aconseguir-ho, desenvolupem programes i projectes dirigits a atendre les seves necessitats: habitatge digne, formació i inserció sociolaboral, salut, i serveis bàsics, entre altres. També lluitem per fer visible la seva i la nostra causa als diferents àmbits de la vida pública amb accions de sensibilització i incidència.

Ajuda’ns a complir el nostre propòsit, perquè #tuEXISTEIXES per canviar el teu món.

Més informació ›

Donants (22)

Recaptat 1.090 € de 1.650 €

Donatius 22

Falten 779 Dies