2%

Recaptat 10 €

Objectiu 520 €

Donatius 1

Repte finalitzat

La teva aportació té beneficis fiscals de fins el 75%

El Marco (nom fictici) és un home vidu de 73 anys. Va venir a Espanya fa 26 com a refugiat polític, després de passar per diversos països europeus. Té un fill i una filla que viuen a Casablanca. Pateix d’una salut molt delicada que el priva de la suficient autonomia per viure sol o en un pis compartit. Cobra una pensió no contributiva amb un petit complement que no arriba per cobrir la despesa de la residència on s’allotja. Li calen 520 euros per a la residència.

Ajuda’ns a ajudar!

--

Marc (nombre ficticio) es un hombre viudo de los 73 años. Vino a España hace 26 como refugiado político, después de pasar por varios países europeos. Tiene un hijo y una hija que viven en Casablanca. Sufre de una salud muy delicada que lo priva de la suficiente autonomía para vivir solo o en un piso compartido. Cobra una pensión no contributiva y un pequeño complemento con el que no llega para cubrir el gasto de la residencia donde se aloja. Le hacen falta 520 euros para la residencia.

¡Ayúdanos a ayudar!

Càritas Barcelona

Càritas Barcelona

Càritas és una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica. La nostra missió és ajudar aquestes persones a sortir de la situació de patiment en la qual estan atrapades i oferir-los eines i recursos perquè se sentin més confiades i segures i puguin liderar per si mateixes el seu projecte de vida. 

Cáritas es una entidad sin ánimo de lucro de la Iglesia católica. Nuestra misión es ayudar a estas personas a salir de la situación de sufrimiento en la que están atrapadas y ofrecerles herramientas y recursos para que se sientan más confiadas y seguras y puedan liderar por sí mismas su proyecto de vida. 

Més informació ›

Donants (1)

Recaptat 10 € de 520 €

Donatius 1

Falten 517 Dies