Empresa i Societat Jailbreak 2017

Lidera aquest repte:  Quentin Rollet
Event  Jailbreak 2017 Empresa I Societat
recaptat
150
objectiu
250.00
queden
0 dies
donatius
8
inici
22/03/2017

Gracias a los socios, donantes y colaboradores, mejoramos la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable: personas que no tienen un hogar, que sufren algún trastorno mental o discapacidad intelectual, que se encuentran en una situación de dependencia y la infancia hospitalizada. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una entidad fundada hace más de 500 años, que cuenta con 400 centros en 55 países para atender a las personas más frágiles de la sociedad.

Gràcies als socis, donants i col·laboradors, millorem la qualitat de vida de les persones que es troben en una situació vulnerable: persones que no tenen llar, que pateixen algun trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que es troben en una si tuació de dependència i els infants hospitalitzats. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat fundada fa més de 500 anys, que compta amb 400 centres a 55 països per atendre les persones més fràgils de la societat.

Més informació
Descripció

Hi! 

We are 3 BBA students at ESADE Business School in Barcelona, and will participate in the Jailbreak organized by Empresa i Societat next 1st & 2nd of April, which is the student association that addresses social issues throughout events & projects.

This event consists in travelling the furthest as possible without spending a single cent in 30 hours. Alongside the event, we are also raising funds for "Mi Hermana y la Enfermedad Invisible", a social innitiative that aims to provide the Hospital Sant Joan de Déu in Barcelona funds to develop a cure for an orphan disease called juvenile Dermatomyositis. 

Our objective is to raise 100euros. Even the smallest donations are welcome! We need your help!!

Best,

Franco, Ignacio & Quentin 

Donacions
  Anònim
15/04/2017
30.00 
  Marie
03/04/2017
20.00 
  Victor
aniimos cracks
02/04/2017
15.00 
  Albertelli
Bravo !
29/03/2017
20.00 
  BRIGITTE
Très belle initiative : je suis avec vous cher filleul !
29/03/2017
20.00 
  FABRICE FLAN
well done baby !
25/03/2017
20.00 
  Anònim
Great idea! Go for it!
23/03/2017
20.00 
  Anònim
oklm
22/03/2017
5.00 
COMPARTEIX AQUEST REPTE!
Envia o publica aquest enllaç per què més gent pugui arribar fins a aquesta pàgina.