Recaptat

425€

A favor de

Copiar codi
Codi copiat
Dona

Acosta't a la recerca! «l???evolució dels infants amb la síndrome de down

“Parlarà? Quan serà entenedor el seu diàleg?” "Quan es vestirà sol?" “A...

Recaptat

425€

Objectiu

4.000€

Donacions

11

Falten

Finalitzat

11%

Categoria

Discapacidad mental Salud Infancia

Comparteix aquest esdeveniment

Copiar codi
Codi copiat

Publicat: 2 de nov. 2016

“Parlarà? Quan serà entenedor el seu diàleg?”

"Quan es vestirà sol?"

“A quina edat llegirà? I quan sumarà?”

Tots els pares i mares, també els dels nens i nenes amb la síndrome de Down, necessitem conèixer, no tant què fan o saben els nostres fills, sinó si evolucionen correctament. Aquest coneixement ens dóna confiança i ens indica que anem per bon camí i, sinó és així, podem buscar la millor manera d’intervenir.

Quin és el nostre objectiu?

Realitzar una recerca que ens permeti aconseguir una taula de conductes i coneixements que ens doni el marc de normalitat de l’evolució dels nens i nenes amb la síndrome de Down. Comptem amb les dades de 85 nens, però perquè la mostra sigui representativa  i els resultats, significatius, necessitem ampliar la recerca a 180 nens i nenes!!

Per què?

Per donar resposta a una necessitat de les famílies, i de la comunitat educativa, que ajudi a mestres i pares en la comprensió de les conductes i coneixements de l’infant amb la síndrome de Down.

Com ho fem?

Recollida de dades sobre les conductes i coneixements d’un nombre significant d’infants i joves amb la síndrome de Down (a través de les famílies, els professionals i els mestres que estan en contacte amb l’infant).

Gestió de les dades

Formulació de conclusions

Retorn de les conclusions a famílies, mestres i professionals

Publicació dels resultats

On som? En quin punt ens trobem?

Aquest estudi ja està en marxa de forma pilot. Hem pogut recollir les dades, molt interessants, de 85 infants i joves en diferents moments de la seva evolució. Això ens anima a ampliar la recerca, per poder tenir uns resultats significatius, i arribar a tenir els resultats de 180 nens i nenes (el 10% de la població pediàtrica amb síndrome de Down a Catalunya). Amb el teu ajut podrem destinar més recursos a la recollida i anàlisi de les dades. Un petit gest pot donar un gran impuls a l’elaboració d’aquesta recerca.

Acosta’t a la recerca amb la Fundació Catalana Síndrome de Down!

A la Fundació Catalana Síndrome de Down treballem per millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down o amb altres discapacitats intel·lectuals, facilitant la seva total inclusió en la societat i la consecució del màxim grau de benestar, autodeterminació, desenvolupament personal, respecte i dignitat.

______

¡Acércate a la investigación! «La evolución de los niños y niñas con síndrome de Down»

¿Hablará? ¿Cuando será entendedor su diálogo?» «¿Cuándo leerá?» «¿Y cuándo sumará?»

Todos los padres y madres, también los de los niños con síndrome de Down, necesitamos conocer, no tanto qué hacen o saben nuestros hijos, sinó si evolucionan correctamente. Este conocimiento nos da confianza y nos indica que vamos por el buen camino. Y, si no es así, podemos buscar la mejor manera de intervenir.

¿Cuál es nuestro objetivo?

Realizar una investigación que nos permita conseguir una tabla de conductas y conocimientos que nos den el marco de normalidad de la evolución de los niños y niñas con síndrome de Down. Contamos con los datos de 85 niños, pero para que la muestra sea representativa y los resultados significativos, ¡¡necesitamos ampliar el estudio a 180 niños y niñas!!

¿Por qué?

Pra dar respuesta a una necesidad de las familas y de la comunidad educativa, que ayude a maestros y padres a la comprensión de las conductas y conocimientos del niño con síndrome de Down.

¿Cómo lo hacemos?

Recogida de datos sobre las conductas y conocimientos de un número significativo de niños y jóvenes con sídrome de Down (a través de las familias, los profesionales y los maestros que están en contacto con el niño).

Gestión de los datos.

Formulación de conclusiones.

Retorno de las conclusiones a familias, maestros y profesionales.

Publicación de los resultados

¿Dónde estamos? ¿En qué punto nos encontramos?

Este estudio ya está en marcha en fase piloto. Hemos podido recoger los datos, muy interesantes, de 85 niños y jóvenes en diferentes moments de su evolución. Esto nos anima a ampliar la investigación. Para poder tener unos resultados significativos necesitamos los datos de 180 niños y niñas (el 10% de la población pediátrica con síndrome de Down en Cataluña). Con tu ayuda podremos destinar más recursos a la recogida de datos. Un pequeño gesto puede dar un gran impulso en la elaboración de este estudio.

La Fundació Catalana Síndrome de Down trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales, facilitando su total inclusión en la sociedad y la consecución del máximo grado de bienestar, autodeterminación, desarrollo personal, respeto y dignidad.

 

A la Fundació Catalana Síndrome de Down treballem per millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down o amb altres discapacitats intel·lectuals, facilitant la seva total inclusió en la societat i la consecució del màxim grau de benestar, autodeterminació, desenvolupament personal, respecte i dignitat.

Donants (11)

ARTUR

50€

Fa 1.683 dies

Justine

50€

Fa 1.683 dies

Francesc

30€

Fa 1.696 dies

Bosco

20€

Fa 1.696 dies

Anònim

25€

Fa 1.697 dies

ALBERT

50€

Fa 1.698 dies

Anònim

30€

Fa 1.698 dies

CRISTINA

50€

Fa 1.703 dies

DANIEL

50€

Fa 1.719 dies

Luis

50€

Fa 1.720 dies

Gerard

20€

Fa 1.722 dies

Veure més donants

Comentaris (1)

ALBERT

Fa 1.698 dies

Para un futuro mejor para nuestros hijos y más tranquilo para quienes debemos acompañarles durante los primeros compases de sus vidas

Patrocinadors