89%

Recaptat 4.445 €

Objectiu 5.000 €

Donatius 23

Repte finalitzat

CAT:

Tinc un somni, recórrer el nord d’Espanya…

De vegades quan fas carreres d’un esforç sobrehumà et diuen que ets un crack! Ets un fenomen per haver recorregut 120 km en 21h, però s’obliden que hi ha persones que porten tota la seva vida lluitant al costat d’una malaltia! Ells si són els veritables craks!

A l’octubre de 2016 realitzaré 1.550km en solitari, creuaré el nord d’Espanya en 22 dies amb la finalitat de recaptar donatius per a la recerca del càncer infantil. MOLTA DISTÀNCIA? Imagina’t quantes persones deixen de recórrer KM i quants somnis no es poden complir!….

Ajuda’m a que es compleixin! Fes el teu donatiu!


Per a més informació:

Web: http://oscarbolu2.wix.com/saluticames
Facebook: https://www.facebook.com/saluticames/

 

ES:

Tengo un sueño, recorrer el norte de España…

A veces cuando haces carreras de un esfuerzo sobrehumano te dicen que ¡eres un crack! Eres un fenómeno por haber recorrido 120 km en 21h, pero se olvidan de que ¡hay personas que llevan toda su vida luchando al lado de una enfermedad! ¡Ellos si son los verdaderos craks!

En octubre de 2016 realizaré 1.550km en solitario, cruzaré el norte de España en 22 días con la finalidad de recaudar donativos para la investigación del cáncer infantil. ¿MUCHA DISTANCIA? ¡Imagínate cuantas personas dejan de recorrer KM y cuantos sueños no se pueden cumplir!….

¡Ayúdame a que se cumplan! ¡Haz tu donativo!


Para más información:

Web: http://oscarbolu2.wix.com/saluticames
Facebook: https://www.facebook.com/saluticames/

 

San Juan de Dios Solidaridad

San Juan de Dios Solidaridad

Gracias a los socios, donantes y colaboradores, mejoramos la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable: personas que no tienen un hogar, que sufren algún trastorno mental o discapacidad intelectual, que se encuentran en una situación de dependencia y la infancia hospitalizada. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios es una entidad fundada hace más de 500 años, que cuenta con 400 centros en 55 países para atender a las personas más frágiles de la sociedad.

Gràcies als socis, donants i col·laboradors, millorem la qualitat de vida de les persones que es troben en una situació vulnerable: persones que no tenen llar, que pateixen algun trastorn mental o discapacitat intel·lectual, que es troben en una si tuació de dependència i els infants hospitalitzats. L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una entitat fundada fa més de 500 anys, que compta amb 400 centres a 55 països per atendre les persones més fràgils de la societat.

Més informació ›

Donants (23)